Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF. 45.] [CYF. 4. pjDJt, MEDI, 1860. CíníDssíaìr. Dü WINY DDIAETH— Ailenedigaeth..................................... 193 Ychwanegiad eglwysig......................... 19G Trysorfa yr Ysgol Sabbotiiol— Yr Ysgol Sahbothol............................. 197 Cylchdrefn cyfarfodydd Ysgolion Lleyn 198 Beulah, Eglwysnewýdd........................ 198 Gemau y Doetiiion— Briwsion—Boddlonrwydd..................... 199 Y corff.............................................. 199 Gweddi............................................. 200 Trngareddau...................................... 200 Gras................................................. 200 Darllen y Bibl.................................... 200 Canolbwynt by wyd tragwyddol............. 200 YSTAFELL Y CyNGIIOR— Hau a medi....................................... 201 CONGL T PLANT— "Gad iddo fyw druan"......................... 203 GOHEBIAETHAU— Drygioni yr arferiad o fod crefyddwyr yn îlymeitian yn y tafarndai............... 204 Taith y Parch. M. Jones, Yarteg........... 207 [r <ẅ at Abergwili a Dirwest............. Ein Colegau......................... Cenfi.c:en.............................. Erledigaeth......................... Adolygiad y Wasg— Yr Adroddiad Cenadol........... Adroddiad Coleg Aberhonddu. B ARDDONIAETH— Crist ar y Groes................... Gweddi............................... Nerth Gweddi...................... COFNODION ENWADOL— Cyfarfod Chwarterol Sir Gaerfyrddin. Cyfarfod Chwarterol Môn................ Cymanfa Mynwy............................ Cronicl y Mis— Naples............................................. Eisteddfod Dinbych ........................... Cymanfa Ddirwestol Gwynedd............. Ydiweddar Barch. J. Hughes, Liverpool JBasged y Bri^vfwyd— Dyled Awstria................................... Lladdiadau ynNew York, &c................ 208 208 210 211 212 212 212 213 213 213 214 214 215 215 216 216 216 216 êpurtluügû um ©ídranmi. LLANFYLLIN: ARGRAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN C. R. JONES. PEIS TAIE CEINIOO.