Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RIITF. 42.] [CYF. 4. MEHEFIN, 1860. CT^ntöijsiaîJ. DUWINYDDIAETH— Y pechod anfaddeuadw)* a chwympo ym- aith yn hollol............................... Yr enaid.*........................................... Bywghaffiaeth— Y Cedyrn Cyntaf........................ Trtsohfa yr Ysgoi. Sabbothol— Moddîon ì'w harfer er sicrhau cydweìth- rediad gwell o du ein haelodau eg- lwysig........................................ Gemaü y Doethion-— Fy ymdaìth.............................•......... Fy mherygl....................................... Y" Brif Ddinas, pa beth ydyw................ Conol Y Plast— Diwedd Pregeth Tomas................. 127 12=i 134 1 GoiIEBIAETHAü— Llwgrwobrwyaeth.............................. 135 Ateb i'm chwaer................................. 136 Trysorfa gweinidogion methedig............ 140 Y Cymanfüoedd.................................. 140 Bakddoxiaeth— Llinellau cyflwynedig i Bowland ac Anne Bowlands, Bala, ar farwolaeth eu merch......................................... 141 COFNODIOS E^WADOL— Corffoliad eglwys yn Liverpool.............. 142 Salem. Trelyn.................................... 143 Ynysgau, Merthyr Tydvil.................... 143 Cràigybarçod, ger Merthyr Tydvil......... 143 Cvfar'fod Bangor................................. 143 Cỳfarfod Pentraeth............................. 144 Cyfarfod Chwarterol Món..................... 144 CltONICL y Mis— Y dreth ar bapvr............................... 144 Gwyl Cymdeithas Genadol Llundain...... 144 gr ŵ aí (Sur^înidügiun LLANFYLLIN: ABGRAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN C. R JONES. PRIS TAIR CEISTIOG.