HHIF. 35.] [CYF. 3. TACHWEDD, 1859. dTsntDjjstali. DuWINTDDTAETH— Cymeriad Stephan.............................. 241 BtWGBAFFI AETH-— Miss Eliza Jones, DrwB-y-coed............. 245 ThTSOBFA TR Y8GOL SABBOTHOlfr- Undeb Ysgolion Sabbothol................... 248 Undeb Ysgolion rhan uchaf Sir Beufro... 249 Gemau t Doethion— Efçluradaeth Ysgrythyrol..................... 250 Rhesyraau dros weddîo yn ddirgel......... 251 Cyrchu at y nôd................................. 251 YsTAFEUL. T CtNGROB— Llwyryinattaliad................................ 251 GOHEBIABTHAU— Pregethwyr Cynorthwyol..................... 253 Canmoliaêth irr Annibŷnwr.................. 254 Y Cymry a chynhauaf Sir Amwythig.....255 Adoltoiad t Wasg— Esboniad ar Ddamegi' n Crist............... 256 Llais yr oes at yr Eglwysi..................... 25? Barddoniaeth— Y Gauaf............................................257 Englyn i briodas y Parch. D. M. Davies. 259 COFNODION EnWADOD— Cyfarfodydd diwygiadol yn Xghapel-y- Wig a Maenygroes, Caredigion........ 259 Rhyfeloedd y Groes............................ 259 Capel Seion, Abertawy........................ 260 Rvmni..............................................260 Trelyn.............................................. 260 Yr Annibynwyr Cvmreig yn Wolver- hampton........."............................ 260 Bwlchvífridd4 Sir Drefaldwvn.....t......... 261 Cyfarfod blvnvddol Rhosymedre........... 261 Athrofa y Bafa................................... 261 Cyfarfod blynyddol Ty'nycoed a'r On- Uwyn......................................... 261 Agoriad Capel Bangor.......................... 262 Cronicl. t Mis— Ymweliad y frenines â Chymru............. 262 Marwolaeth y Parch. J. A. James.......... 263 Y Diwygiad.'................................••..« 268 gr (Blurftt (Sgnorttmnio êurçinidogion ©çdrairas. LLAMYLLIN: ABGBAJTEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN C. R. JOKE8. PEIS TAIE CEINIOO.