Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF. 34.] [CYF. 3. HYDREF, 1859. (rgntogstatr. DüWníYDDIARTH— Marwolaeth y drygionus ..................... 217 Y CELFAU a'r Gwyddorau— Creigiaeth—Pen. vi............................. 221 Trysorfa yr Ysgol Sabbothoi^— Yr Ysgol SabbothoL........................... 222 GKMAU T DOETHION— Angladd enaid colledig........................ 226 Y perygl ooedi.................................. 227 Y byd yr ydym yn byw ynddo............ 227 Gwîr brisío pregcthu.....*..................... 227 YSTAFELl, Y CyNOHOR— Y ddau frenin yn Affrica..................... 228 Arglwyddi yn «rbyn y Diwygiad........... 228 Yr eẃythr a'r nai................................ 229 Y weddw a'i mab...............................229 GOHEBIAETHAU— Llythyrau at Mr. T. Williams, Aberdâr 230 Yr Adfywiad yn Sir Aberteifi................ 233 £benezer, Llanddeiniolen..................... 234 AüOLYGIAD Y WASG— Y Beirniad........................................ 236 Gogoniant y Grefvdd Gristionogol......... 237 Y byd cyn Adda................................. 237 Swper yr Arglwydd............................ 238 COFNODION EnWADOL— Corffoiiad Egiwys Annibvnol............... 238 Aberteifi, Darlith.........."...................... 239 Anrhegu Gweinidog........................... 239 Cvfarfod Chwarterol Brvchein iog......... 239 Lfndeb Cynulleidfáol Lloegr a Chymru... 239 gr ẅ aí tlANFYLLH: ÀBGBAFtfEDIG A CHYHÖEDDEDIG GAÎT C. R. JOîSES. PKI5 TAIR CEINIOO.