Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHLF. 29.] [CYF. 3. JÍAI, 1859. ©cntogstalr. DuWINYDDIAETH— Annibyniaeth Egîwysig........................ Anercíiiad i'r Annychweledig................ Bywgraffiaeth— Thomas Morgan, Penycoed.................. Cathcrine Lloyd, priod K. Lloyd, Pisgah Trysorfa yr Ysgol ' Sabbothot.— Mwynder tuagat blant........................ Y Deisyfiad olaf................................. Ymfalcliîo mewn gwisgoedd.................. Çyngor Mam..........w..,...................... Y morwr a'i Feibl.....................,......... Gemau y Doethion— Yr Efengvlyn Gyfundraeth Ffydd..., Teyrnas Crfst a theyrnas y byd hwn . Adferu y Gwrthgilfwr.....*............... Pregethwr yn ysbryd ei bwnc.......... Y creadur riewydd......................... Y cristion a Cbrist......................... Duw fel cerfiwr........«.................... GOHEBIAETHAD— Prinder gweinidôgion.. Caethiwed................. 97 100 103 10-4 106 10(5 107 107 107 108 109 10S 108 102 109 109 109 111 [r élw- ni Adoi.ygiad y Warg— Pregeth ar Addoliad Cvhoeddus............. 113 Llyfr Cyfrifon yr Ysgôl Sabbothol......... 113 Barddoniaeth— Adgyfodiad Lazarus..-.......................... 113 COFNODION EnWADOL— , Anrheg i'r Parch. T. Thomas, Glandwr, ger Abertawe............................... 114 Pwyllgor Aíhrofa y Bala..................... 115 Sardis, Maldwyn..."............................. 115 At yr*fílwys Annibyuol ya sJrotdd Fílint a Dinbych......."............................. 116 Llechryd Coredigion.........................;.. 116 Anrheg i'r Parch. C. Jones, Polgellau.."... 116 Cronicl y Mis— Y Diwvgiad....................................... 117 Chwaliad y Senedd.............................. 119 Basged y Briwfwyd— Traul yr Etholiad............................... 120 Y Geuàdaeth i China............................ 120 Kichard Coliden................................. 120 Etholiad Sir Gaernarfon ..................... 120 William Brown, Ysw......................... 120 J. B. Gough, Ysw............................... 120 0tt LLANFYLLIN; AEGRAFFEDIGr A CHYHOEDDEDIG GAN C. B. JOSTES. PKIS TÂJM CEESUOO.