Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF. 26.] [CYF. 3. CHWEFROR, 1859. DuWISTDniAETH— Ffydd yr Eglwys................................. 25 ByWGRAFFIAF.TII— Khai o Ffyddloniaid Siloam, Pontargothi 28 Anne Williams, Coedmawr..................... 30 Trysorfa yr Ysgol Sabbothol— Yr Ysgol Sabbothol yn ei hawlian a'i ham- canion.......................................... 30 Gemau y Doicthio»— Clefydy Sabboth................................. 33 Duw yn gweithio fel y myno.................. 33 Gallu Duw yn Lledaeniad yr Efengyl...... 34 Caredigrwyd CrUt.........."..................... 34 Dylanwad Hunanymwadiad................... 34 Hen Bercrinion Sion............................ 34 YsTAFELL Y CyNGHOB — y Goriwaered...................................... 35 Gwir Ysbryd Cenadol........................... 30 GoilEBIAETIIAU— Beth a welais yn Canadn....................... 37 Haner awr yn y GlacftlCa....................... 40 At Gantorion Cymiu............................ 41 Ai>olygiao y Was«— Bapto a Baptiso................................... 41 Yr Ymholydd Ieuanc............................ 42 Barpoosiaeth— Galar y plentyn amddifad..................... 43 Concwest Calì'aria................................ 43 Cfintogstatì. CoFsomoîî Ejîwaool— Cyfarfod Jubili Siloh............................ Anrhegu Mr. W. Williams, arweinydd y cerddorion, yn addoldy yr Annibyn- wyr Cymreig, Amwythig................, Cymelliarì i ymdrechu gyda'r Ysgol Sul... Anrhe^u Mvfyriwr............................... Urdtiiiifì y î'arch. S. Davies................... Llanbadarnfawr, Ceredigion.................. Urddiad y Parch. James Bowen............ Caernarfon........-.................................. CyîarforìChwarterolMaldwyn................. Crosicl y Mis— Arwyddion Iîhyfel................................ Diwygiad Seneddol............................... BobertBurns....................................... Y Parch. J. Watson.............................. Y Gymdeithas DdirwestoL......,............. DiwVjriad America............................... 44 BASosn t Briwfwy»—» Yr Eglwys Sefydledig yn Llundain Haeliom" Cristionojcol................... Gwasanaeth i'r dosbarth gweithiol.. I'abyddiaeth America.................. Ewyllys írynyrchiol...................... Hen Batriarch............................. Y Pasg, 1849............................... Caria<i ac anudoniaeth................... Gordon, yr amlwreigwr................ Yr yml'udiaeth i California............. Hen íilwr.................................... Athronydd tlawd.......................... 48 4« 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 gr êlw at (Bgnorthirgo 6ic^tnidajitìn> ©çdrnnus. LLANFYLLIN: ARGRAFFEDÍG A CHYHOEDDEDIG GAN C R JONES. PRÍS TAIR CERirÖÓ.