Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

AWST, 1858. Csntoístaö. Bywgraffiaeth— Williams Lla.ndeilo yn y pwlpud........... 169 Pbegeth—Y raae eisiau bywyd ........... 173 Gemau y Doethion— Diwypiad Crefyddol .......................... 176 Claddedigaeíh yn y canrif cyntaf............ 177 Y fordaitli drwy y byd........................ 178 Ystafell y Cynghor— Gair yn ei bryd wrth y diífygiol............ 178 Gonestrwydd..................................... 179 Am Fyíyrio....................................... 180 Gorucìnwliwr Prydeinig vn cadw y Sab- both'........................................... 180 GOHEEIAETHAU— Duwdod Crist.................................... 180 Y Thugiaid....................................... 184 Adolygiad y Wasg— Cofiant John Jones, Tal-y-sarn............. 186 Y Deonglvdd Beiruiadoí ar yr Heu Des- tameiit........................................ 186 Yr Ysgol Sabbothol a'r Oes................. 186 Y Genadaeth- YrIuddewon ...... 187 Barddoniaeth— Dyrchafiad Crist.........*....................... 188 Pa betti ywgweddi............................. 188 Cysgu mewn Addoliad........................ 189 COFNODION EnWADOL---- Cvmanfa Manchester........................... 189 Cỳmanfa Siroedd Dinbych a Fflint........ 189 Eiieolau Cvmdeithas Gartrefol Dinbych a * Fflint.......................................... 190 Cymanfa Liverpool..............'............... 190 Cymanfa Môn.................................... 190 Cymanfa Ddwyreiniol y Deheubarth...... 191 ClîONICL Y MlS-=- Y Dreth Eglwys.... Y Sabboth cyntaf yí Basced y Briwf Ysgol Sul Elim, Mynydd Cenffig........... 192 Syr Isaac JSfewton............................... 192 191 192