HHIF. 18.] [CYF. 2. MAI, 1858. CsntDîjsiaìr. DüWINYDDIAETH— Dvledswvddau Diaconiaid.................... 121 Efengyl Crist..................................... 125 Sefydliadau Cyhoeddus— Ysgol Neuaddlwyd.—Llytliyr ii. 126 Trysorfa yr "Ysgol Sabbothoi Prif ddiffygion yr Ysgol Sabbothol yn y dydd'iau presenol........................... 129 Gemau y Doetiiion— Angenrheidrwydd am iawn................... 133 Adfywiad crefŷddol............................. 134 Y tri chythraul.................................. 135 YsTAFELL Yr CYNGHOR— Dygwyddiad Etîeithiol........................ 135 Profedigaeth yn dadblygu cymeriad...... 13G GOIIEBIAETHAU— Duwdod Crist.................................... 136 Sabboth yn Llangollen........................ 138 Adolygiad y Wasg— Esboniad y Parch. James Hughes.......... 141 Y Traetho*dvdd.................................. 142 Barddoniaeth- Salm XXIII......... 142 COFNODION EîîWADOL— Jubili Bethel, Lirerpool....................... 142 Cyfarfod chwarterol Sir Frycheiniog...... 143 Si'loam, Llanelli, Bryclieiniog................ 143 Cwmrglü.............*............................ 143 Cyfarfod blynyddol Dolyddelen ............ 143 Cymanfa Aldersgate, Llundain,.............. 143 Cronicl y Mis— Y Senedd.......................................... 1*3 Cyíarfodydd Mai................................ 144 Basged y Briwfwyd— Treth Eglwvs yn yr Amwythig............. 144 Cvmdeithas"v Bibìau........................... 144 Cŷmdeitbas Genadol Llundain............... 144 gr mvs *t êurtîittiíloigtûn Ŵídranws. LLANFYLLIN: ARGRAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN C. R. JONE8. PIÍIS TAIK CEINIOG.