EHIF. 11.] [CYF. 1. ÎTOÌ&pîmj. TACHWEDD, 1857. CsntDesiaö. DüWINYDDIAETH- Ysbrydolrwydd Crefydd..................... 241 Y Ferch rinweddol ........................... 244 Bywgraffiaeth— John Jones, Llanllyfni, 246 Y Celfau a'r Gwyddorau—* Creigiaeth .,..................................... 250 At"Gwesynw ................................. 251 Brydain yn meddiant yr Atlantic ......... 252 Tbysorfa yr Ysgol Sabbothol— Hanes ymddangosiad y Bibl............... 253 Gemau y Doethion— Y Crefyddwr hunanol........................ 255 Gostyngeiddrwydd Crist..................... 256 Ygŵahanol Enwadau........................ 256 Colli yr enaìd.................................... 256 YsTAFELl, Y CyNGHOR— Thomas y Dysgybl........................... 257 Nerth cysondeb................................. 257 Rhagluniaeth neillduol........................ 258 Píiodi...........................«................ 258 GOHEBIAETHAU— Llanarth, Ceredigion—Dechrenad a chy- nydd yr achos Annibynol yn ngha- pel Pencae................................. 258 Barddoniaeth— Un Cyfaill cywir .............................. 260 Dymuniad y Cristion wrth feddwl am yr adgyfodiad.........,....................... 261 COFNODION ENWADOL— Cyfarfod Jubili yr Efelisaf.................. 262 Llanelwy.—Undeb Cynulleidfaol dosb- arth Dinbych.............................. 262 Cyfarfod chwarterol Swydd Drefaldwyn 262 Cyfarfod Cenadol Sir Aberteifi ............ 263 Cyfarfod blynyddol Pont y pridd......... 263 Cyfarfod blynyddol Glantaf ............... 263 Cronici, y Mis— Dydd gwyl y Frenines. 263 Basoed y Briwfwyd— LordMansfield a'rgwyliau.................. 264 Anufudd-dod Jonah........................... 264 Secrets .......................................... 264 Brys................................•............ 264 gr ëlm ni 6$wn ê$âxmw. LLANFYLLDí: ARGRAITEDIG A CHYHOEDDEDIG (DROS YR YMDDIRIEDOLWYR) GAN THOMAS ROBERTS. PEI8 TAIB CEINIOG.