Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EHIF. 6.] [CYF. 1. ^mtatuîj[< MEHEFIN, 1857. ©gntogstaìr. DuWINYDDIAETH— Tramgwyddiadau personol.................. 121 " Beth a"dvbvgwch chwi am Grist?" ... 124 Y ffordd i'r nef................................. 126 Gofidiau wedi eu santeiddio ............... 126 Bywgraffiauth— Adgofion am y diweddar Barch. Michael Jones, Bala .............................. 127 Sefydliadau Cyhoeddus— Manteision Tymorol Dirwest............... 129 Trysorfa yr Ysgol Sabbothol— Y modd i wagâu Ysgol ..................... 132 Fy Nosbarth.................................... 134 Gemau y Doethion— " Nid â i mewn yno ddùn aflan " ......... 135 Y dyn dedwydd................................. 135 Ffydd y Cristion .............................. 135 YSTAFELL Y CyNGHOR— Mi a'i gwelais ef yn cael ei hebrwng i'r bedd.......................................... 136 Cwerylon cymydogion........................ 136 Dyledswydd Cyfreithiwr..................... 137 Cynghor plentyn .............................. 137 Dim da o dymer ddrwg ..................... 137 Goleuo ac nid taranu ........................ 137 GOHEBIAETHAU— 'YDdeddf Foesol". 137 Barddoniaeth— Hiraethgan ar ol fy Ewythr, Bowland Evans, Morben ........................... 139 Cofnodion Enwadol— Soar, Nefyn .................................... 140 Undeb Cynulleidfaol Lloegr a Chymru.. 140 Cyiarfod Ebenezer ........................... 141 Cyfarfod Abelbethmacah..................... 141 Carmel, Llanllechid........................... 141 Cyfarfod Tê yr Amwythig.................. 141 Marwolaeth Mrs. Prichard.................. 142 Marwolaeth Mr. Hugh Thomas............ 142 Cronicl y Mis— Diwygiad Gwladol ........................... 142 Cylchwyliau y Cymdeithasau............... 143 Cymdeithas Dadgysylltiad.................. 144 Basged y Briwfwyd— ColegNewydd, Llundain.................... 144 EUm, Mynydd Cenffig........................ 144 Gwledd Iforaidd .............................• 144 gr élw aí êjttûriftttîgfl êwŵtúâùÿìùn êttàrnnm. LLANFYLLIN: ARGRAEFEDIG A CHYHOEDDEDIG (DROS YR YMDDIRIEDOLWYR) GAN THOMAS ROBERTS. TRIS TAIE CEINIOG.