Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

[CYF. 1. rami. CHWEFROR, 1857. Cgntogstaìr. DlTWINYDDIAETH— Aberth Crist....................................... 25 Tystiolaeth yr Efengyl........................ 28 Dyn ................................................ 30 Sefydliadau Cyhoeddus— Yr Undeb Cynulleidfaol ..................... 31 Trysorfa yr Ysgol Sabbothol— Anerchiad at yr Eglwysi o blaid yr Ysgol Sabbothol.................................... 33 Penderfyniad ardderchog..................... 35 Gemau y Doethon— Y Bibl a'r Gydwybod ........................ 35 Ysbryd maddeu ................................. 36 Iawn brisio dynion.............................. 36 Yr eglwys yn gorfîoriaeth ysbrydol ...... 36 Yr addewidion.................................... 36 YSTAFELL Y CyNGHOR— Y gwr ieuanc cwympiedig..................... 37 YGwasDu ....................................... 37 Sèn gyraeddol...............,.................... 37 Gwas ífyddlawn i'w feistr..................... 36 Cyffes Diderot.................................... 38 GOHEBIAETHAU— Anerchiadi'r Parch.W. Davíes, Abergwaen S8 Adolygiad y "Wasg— Caniadau Caledfryn ........................... 40 Dyddiadur yr Annibynwyr am 1857 ...... 41 Y ty a'r tô gwellt.............................. 42 Barddoniaeth— Esgyniad Crist...................,................ 42 Haleluwiah i'r Oen!........................... 43 Englynion arobryn i'r " Diogyn " ......... 43 Y Wladychfa Gymreig........................ 43 COFNODION ENWADOL— Cynadledd Cymanfa gan yr Hen Weini- dogion ....................................... 44 Urddiad y Parch. J. Edwards............... 44 Cyfarfod Siloh.................................... 45 Anrheg i'r Parch. J. Thomas, Amwythig. 45 Cyfarfod Chwarterol y Cymer............... 45 ürddiad y Parch. W. Griffiths............... 45 Soar, Maesteg.................................... 45 Bethlehem ....................................... 45 Coleg Caerfyrddin .............................. 45 Cwmrhos a Thretwr, Morganwg............ 46 Anrheg i'r Parch. Pryce Howell............ 46 Cronicl y Mis.....„.„,..,.....,.......... 46 Cyfraith newydd Priodasau.................. 47 Tysteb i'r I'arch. S. Roberts................... 47 Basged y Briwfwyd— Difrodar Fyglys.....................,........... 47 Y Parch. E. Daries.—Coleg Lancashire... 48 Llofruddio Archesgob.—Esgob Tyddewi.. 48 Cerbydau yn Llimdain.—GormesJ^ <fcc, &c. 48 [r ŵ at êgitûríîutîî|0 ÿ ẃdniáMjüm êûâwtiM. LLANFYLLIN: AEGRAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG (DEOS YR YMDDIRIEDOLWYR) GAN THOMAS ROBERTS. PEIS TAIE CEINIOG.