Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YE ANYBTlf WE. Ehif I. MAI15, 1856. Cyf. L A N E R C H I A D. Anwtl Frodyr a Chyfeillion;—Ni dyb- iwn eich bod yn wybyddys i raddau o'r ysgrifenu sydd wedi bod yn y Newydd- j'ron Cymreig a chyhoeddiadau eraill ynghylch ein Misolion, ac yn neillduol, }'nghylch yn "Ahîbíiîwb" yr ydym yn awr yn ei ddwyn allan. Anogir ni gan ei gyfeillion i'ch gwneud yn fwy hysbys yn ei gylch, ynghydag achlys- uron ei gyhoeddiad; gan atolygu ar ryw un, neu rai cyfrifol yn eich plith, i ddarllen y llínellau hyn i'r eglwysi, a'ch Ysgolion Sabbathol, yn y inodd mwyaf eyhoeddus ag y medroch. Drwg iawn genym fod cyraaint o ciriau câs anfrawdol wedi eu harferyd gan rai brodyr anwyl yn ei achos; a hyny oddiar gamddealltwriaeth, feddyl- iem ni yn hoilol. Gobeithiwn gan hyny y bydd i'r anerchiad hwn atoch fod yn foddion i symud ymaith y caddug o dywyllwch a ddichon fod yn aros hyd yma ar feddyiiau llawer am dano. . Penderfynwyd mewn Cyfarfod pre- gethu yn yr Abermaw, Ionawr 2fed, 1856, ac wedi;Jiyny mewn Cyfarfod o ymddiriedolwỳr yn Ninas Mowddwy, Chwefror 5ed. fod i Mr. C. Jones, o Ddolgellau ysgrifenu y ffeithiau hyn, a bod iddynt gael eu hargraffu, a'u hanfon i'n heglwysi a'n Ilysgolion Sabbatho! hyd y gellir drwy Gymru. Wele yn awr yr hanes, a'r amgylchiadau yn gywir fel y buont, ac y maent yn cael eu ban- fon atoch. 1.—Yr oedd yn mryd Mr. Thoma- Davies o Ddolgellau er's llawer dydd i gyhoeddi misolyn bychan i'r Ysgolio?*. Sabbathol, a bod ei gynyrch i fyned i dalu i ymwelwr cymhwys am fynerí drwy Ysgolion Cymru fel y cyfryw. 2.—Yr oedd yn ei fryd hefyd i gyi'- lwyno drosodd i ymddiriedolwyr £80^ f w dodi ar lôg, -a bod y cyfryw swm î gael ei chwanegu bob blwyddynatgyn- yrch y misolyn uchod er talu cyflOj; priodol i'r ymweìwr am ei lafur. 3.— Gwnaed gweithred i'r perwyl uchod rhwng Mr. Thomas Davies, a<=' ymddiriedolwyr dewisedig ganddo; on4 rhyw fodd, aeth y gyfryw weithred yu ddirym. 4.~Wedi hyny, yn gymaint a bod Mr. Davies yn eiddigeddus am lesoli yr Ysgolion Sabbathol yn y Dywysogaeth. ymddiddanai lawer ag amryw weinidog- ion, ac eraill pan y caffai gyfleusderau. yn yr achos hwn: ond ymhen ysbaid © amser daeth i'w glustiau fod siarad ymhlith amryw bersonau mewn gw^-