Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

13 3llaòmeH>b& Cyf XVIII.] MEHEFIN, 1902. [Rhif 2i0 " YK HYFORDDWR/ — XII. GAN Y PARCH. JOHN PRICHARD, BIRMINGHAM. Amcan y Nodiadau. Y rheswm am fod sylwadau ar benod o'r " líyfforddwr " yn rhan go bwysig o'r Lladmerydd er's rhai blynyddoedd yw, mai penod o'r '" Hyfforddwr" yw sylfaen y naill haner o'r Arholiad Cyfundebol blynyddol a drefnir gan Gyfeisteddfod Undeb yr Ysgolion. Bwr- iedir y nodiadau a wne'.r yn barotoad i'r arholiad hwnw. Disgwylir hefyd y bydd y drafodaeth yn foddion i greu -dyddordeb yn y rhan lion o'r arholiad, ac i enill y darllenwyr i'w sefyll. Gwelir oddiwrth hyn mai gwaith athraw yn fwy na phregethwr a ddisgwylir genvm. Ond nid anghofiwn e« fod yn gorphwys ar athraw helpu ei ddosbarth i galon y pwnc. Ceidw hyny yr ymdriniaeth, tybed, rhag myned yn drymaidd nac yn ysgafn—dau beth yr }anw7eichyd pob athraw teilwmg rhagddynt. Ond nid hawdd yw cael «i galon y gwirionedd; yn wir anmhosibl yw, heb fod y gwirionedd yn ein calon ni. Sylliant " llygaid ein calonau " wedC eu goleuo gan y gwirionedd a ddaw a m i galon y gwirionedd—mwy o ymdeimlo a'r gwirionedd nag o lafurio fe'w ddeall. Ac yn hamddenol ^t enillir hyny; y mae brys, a b}*rdra me^vn ymadrodd yn milwrio yn ei erbyn. Yn wyneb rhybudd y •Golygydd, nas gellir rhoddi cymaint ag a roddwyd o ofod y Llad- merydd i'r benod o'r " Hyfforddwr," nid oes genym ond gwneyd ein goreu. Gw)'dd'.s modd bynag yn awr na ellir disgwyl i ni vmhel- aethu yn athrawiaethol a phrofiadol. Bydd y nodiadau er hyny, nid, ni a obeithiwn, yn esgyrn sychion, ond mor nawsaidd ag y gallwn o fewn y terfynau. Wedi dweyd fel yna yr amcan un'ong}-rchol, rhaid ychwanegu un ^gair. Nid cerbydu ychydig o'r darllenwyr trwy borth yr arholiad. yn unig a fydd mewn golwg. Gwelir fod y pwne, y pyncdau yn wir, yn cyraedd pawb, yn eu perthjmasau pwys>'caf a mwyaf cysegredig. ^Byddai yn anheilwng i'r ymdriniaeth ag ef foddloni ar un amcan llai na bód ei hun yn foddion gras wrth son am hyny Moddion Gras ac Ordinhadau yr Efengyl. Dyna y ddau ymadrodd a osod'r i fynegu cynwys y benod. Nid •oes yr un o'r ddau i'w cael yn y Beibl. Ond y maent yn esiamplau o lawer o ymadroddion sydd, heb fod yn ysgrythyrol, wedi llanw cryn