Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cff. xxvi.i HYDREF, 1910. [RÁif 310. Cylchgrawn yr Ysgol Sabbothol, DAN OLYGIAETH Y PARCHN. EVAN DAYIES, TREFRIW, J. CYNDDYLAN JONES, D.D., Cacrdydd. D. JENNINS, Ysw.. Mus. Bao. CYNWYSIAD. Nodiadau Amrywiöl. Gan y Parch. Evan Davies, Trefriw. Gogoniant ÿr Hen Destament. Ayw y Proffwyd Isaiah yn dysgu maddeuant pechod ? Cyd-darawiad y Ccf- nodion Assyriaidd ag Ysgrythyrau yr Hen Destament. Y Copi Syriaidd o'r Ysgrythyrau. .... Y Symudiad Mawr. Gan y diweddar Barch. Edward Matthews ' /..'. Llythyr y Parch Morgan Howèlls at ei'wraig. .... Cỳmhariaethau i'r Pregüthwr a'r Athraw. Gän y Pàrch. J. J. Morgan, Y Wyddgrug ... ' \ ,... Crefydd DeuluAidd. Gàxi y Parch. Isaac Jones, Nantglyn Gwersi "Golchi'rTraed." Gan y Parch. T. E. Davies, Crug-glas, Abertawe ... ... i Bywyd a Dysgêidiaeth Crist. Gan Mr. Philip Morris, Kensington, Liverpool ••• ••• Gwersi Undejb yr Ysgolion Sabbothol. Epistol Paul at y .Colossiaid. Gan y Parch. T.-E. Davies, Abertawe ... Nodiadau ar Lyfrau.', Ton—" Nazareth." Gan Thornas Morgán, Trewijiliam ... 289—293 294—296 297 288—300 3Ö1— 304 304—308 3°9—3ii 311—318 3'9 320 PRiS DWY OEINIOG. Argrajfitiyd. a Chyhoeddwyd gàn 'i