Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYF. XXVII AWST, 1910. [fìhif 308. | 19 Xlabmerv6b i Cylchgrawn yr Ysgol Sabbothoí, DAN OLYGIAETH Y PARCHN. EVAN DAVIES, TREFRIW, J. CYNDDYLAN JONES, D.D. Caerdydd. D. JENNINS, Ysw.. Mus. Bao. CYNWYSIAB. Nodiadau Aurywiol. Gàn y Parcb. Evan Davies, Trefriw. Dylanwad traddodiadau a chwedloniaeth Babilon ar adroddia'd yr ysgrifenwyr sanctaidd o'r ffeithiau a gof- nodir ganddynt—Crefydd yr Hebreaid — Amseriad y Pun>' Llyfr Saniaritanaidd'— Darganfyddiad Gwerth- fawr ... • ... " Ein Hiachawdwriaeth ein Hunain." Gan y Parch. J. Cynddylan Jone's, D.D. . ... ... Troedigaeth Saul. Gan y Parch. T. R. Jones, Towyn, Meirionydd Cymhariaethau i'r Pregethwr a'rxAthraw Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol. Epistol Paulat y Philippiaid. Gan y Parch. T. E. Davies, Abertawe ... Ton—"Disgwylfa." Gan Mr. "W. James, Pennal 225—229 220—236 237—242 242—245 246—255 256 PRÊS owy geiniog. Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan E. W. Erans, Dolgelìau.