Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

î #: v mtt »m *m CYF. XXVf.] MAWRTH, 1910. [fíhif 303. iî Xlaòmen>òò Cylchgrawn yr Ysgol Sabbothol, DAN OLYGIAETH Y PARCH. EVAN DAVIES, TREFRIW, D. JENHINS, Ysw., Mus. Bac. GYNWYSIAD. Nodiadau Amrywiol. Gan y Parch. Evan Davies, Trefriw. Lleoedd cysegredig Palestina a Syria. Beth oedd genym o'r blaen ar y matcrion hyn yn yr Iaith Gymraeg? Sichar. Gwerth y LÌyfr i Deithwyr yn Ngwlad Canaan Buddugoliaeth Argyhoeddiad. Gan y diweddar Principal D. Charles Davies Y Goruwchnaturiol yn yr Efengyl. Gan y Parch. David Hoskins, M.A., Caernarfon Defosiwn ynglyn a Chrefydd. Gan Mr. T. Davies, Twr- gwyn, Upper Bangor Cymhellion i Beidio Pechu. Gan y diweddar Dr. Charles Edwards ... Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol. Epistol Paul at y Philippiaid. Nodiadau Rhagarweiniol. Gan y Parch. T. E. Davies, Blaenclydach ... ... Yr Eglwys Gristionogol yn ei Blynyddoedd Cyntaf. Gan y Parch. T. E. Davies, Blaenclydach ... NODIADAU AR LYFRAU ... Ton—" Erwyd." Gan Mr. J. E. JoHes, Abercynon 65-68 by—75 75—80 81—84 84-87 87—92 92—94 95 96 PRIS DWY OEINIOG. Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan E. W. Evanst Dolgellau.