Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Î5 3Llaòmen>òö* Cyf. XXIV]. EBRILL, 1908. Rhif 280. NODIADAU AMRYWIOL. Golygiadau Dr. James Drummond ar Berson Crist. Feallai fod rhai o ddarllenwyr y Lladmerydd wedi gweled gwaith y gwr da hwn a gyhoeddwyd yn ddiweddar, ei deitl ydyw Studies in Christian Doctrine. Prifathraw Coleg Manchester, Rhyd- ychain, oedd y gwr hwn hyd yn ddiweddar. Wedi rhoddi ei.íe i íyny yno, ymgyflwynodd i ysgrifenu y llyfr hwn, yr hwn sydd fath o gorff o dduwinyddiaeth. Xis gellir cyfrif yr awdwr yn iaeh yn v ffydd ar rai o byneiau sylfaenol Cristioncgaeth, ac yn arbe-nig ar Berson Crist. Y mae yn gwadu ýn bendant ddwyfoídeb person yr Arglwydd Iesu; ond ar yr un pryd, wrtb egîuro ei ohgiadau, •ceir ef, bron iawn, yn addef yr hyn y ceisia ei wadu. Pah 'yri s'arad am gariad Crist at blant dynion, ceir ef yn arfer ymad- roddion nad yw yn hawdd eu cysoni a'r golygiad nad yw y neb sydd yn caru felíy yn ddim ond dyn fel ninau. Dywed fod y cariad a barodd iddo ddwyn y Groes i farw arni ar Galfaria, vn rhywbeth llawer uwch naV caredigrwydd, a'r serch a deimlir gan ddynion yn gyffred'n. Nidì rhyw gynhyrfiad perthynol i gig a gwaed oedd y cariad hwnw, y mae tuallan i'r diriôgaeth hon yn gyfangwbl, ac yn perthyn i diriogaeth dragywyddol. Xid 'yw yr ymlyniad a deimla dynion yn gyffredin yri eu perthynasau a\i cyfeillion yn ddim ond. rhywbeth sydd yn perthyn i gylch natür; ond y mae cariad sydd yn trydanù ýr holl enaid, ac, heb aros am yr hawddgar a'r cydnaws ag ef ei hun i'w dynu allan, ond sydd yn rhedeg heb ddim yn ei gymell, o ddyfnderoedd ei fynwes ei hun, yn nefol o ran ei darddiad. ''Cariad dwyfol," medd Dr. Drummond, " a'i daliodd ef ar y groes; a thosturi dwyfol at bech- aduriaid a barodd iddo fyned dan y fath waradwydd a diystýr- wch." Ac yr ydym yn barod i ddweyd gyda Paul i gariad Duw gael ei amlygu, pan nad "arbedodd ei briod Fab.'- .Y mae yn ei gyfrif yn Fab Duw: ond dywed fod y saint yn dd'wyfól hefyd i ^yw fesur. Dywed hefyd mai ar y Groes caed modd i gymodi y ^yd a Duw heb gyfrif iddynt eu pechod. Y mae yn syn gweled gwr o'r fath graffter meddyliol yn arfer y fath ymádroddion, áç, 'ár yr. un pryd yn gwadu dwyfoídeb person Iesü Grist: Y gwir yw fod yn anhawdd siarad yn gyson am dano heb addefei fod yr hyn ydyw mewn gwirionedd. Pan sylwir yn feddylgar lir v mater, Rwelir ar unwaith fod yn anmhosibl ì ddioddefainì y Groes fod yn Sfoddion i gymodi y byd a Duw,. os nad oedd y person a ddioddef- ■odd yn rhywbeth mwy na dyn. Dim ond derbyn tystiolaeth y ^air am Iesu, a chredu fod Duw wedi ymddangos yn y cnawd y