Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Î5 3Llaòmer^òò, Gyf XXIII] MAWRTH, 1907. [Rhif 267 NODIADAU AMRYWIOL. Campbelliaeth. Llawenydd mawr, i rai syddi yn dal eu gafael yn athrawiaethau Cristionogaeth, fel eu dysgir yn y Testament Newydd, ydyẁ gweled y British Weekly yn dyfodi alìan mor gryf yn erbyn golyg- iadau Mr. Campbell, yn enwedlig wrth gofio* y warogaeth uchel a dalai Golygyddl y papyr galluog hwn iddo, oherwydd dirsglaerder ei alluoedd, a chrefydtìblder ei ysbryd. Ni buasai y gwr hwn yn cael haner y sylw a gafodd gan y cyhoedd, nac yn cyraedd! agos y poblogrwyddi sydtì idtìo heddyw, oni buasai i Mr. Robertson Nicoll ganu ei glodyddl o wythnos i wythnos am rai blynyddoedd yn y British Weeìily. Prif amcan y papyr am ryw dymor oedd dyrchafu Mr. Campbell. Nid ydlwyf yn meddìwl am fynyd nad oedd Mr. Robertson Nicoll yn berffaith onest yn y ganmoliaeth uchel a roddai iddo, ond; rhaid! ei fodi wedii ei hudo gan y swyn sydd yn perthyn i Mr. Campbell, a'i ddallu gan ryw ddisgleirdeb sydd ar ei feddyliau a'i ymadroddion, fel nad oedd! barn yn ymgodi at degwch yn y ganmoliaeth a roddid iddb. Bum yn adystyried amryw o'i bregethau a'i ysgrifeniad'au lawer gwaith, i ddisgwyl gweled ynddynt rywbeth yn cyfiawnhau syíwadau ffafriol y British Weehly arno, ondl bob tro yn teimlo yn siomedigy am na theimlais fod1 dim a dd'ywedoddl, neu a ysgrifenodd, yn talu am ei ail ddarllen. Er nad yw y British Weehly yn galw yn ol ddim o'r ganmoliaeth a roddlwyd iddo, eto y mae yn amlwg fod! y Golygydd wedi ei siomi yn Mr. Campbell. Ymddengys nad oedd Mr. Robertson Nicoll un amser yn cydi-olygu ag ef ymhob peth, ond yr oedd yn disgwyl iddb addfedu, a dyfodl i synied i sobnvydd, ac nidj yw ef yn hollol anobeithiol am dano eto. Dysgir yn yr ysgrifau hyn gan Mr. Robertson Nicoll nad yw cyrhaeddiiadau Mr. Campbell yn uchel mewn dbwinydtìiaeth, ac nadi yw yn gymwys i arwain meddlwl y cyhoedd! yn y gangen hon o wybodaeth, am na bu erioed dan gwrs o addysg mewn duwinyddiaeth. Nid ywi y British Weekly yn ystyried neb fawr o awdurd'od1 i draethu barn ar un- rhyw gangen o wybodaeth heb gael ei gymhwyso i hyny trwy gwrs o addÿsg arbenig yn y gangen hono. Ac yn gymaint ag na chafoddi Mr. Campbell addysg! dduwinyddol o gfwbl, a bod ei as- tudiaeth yn y cyfeiriad) hwn yn hynod! o ysgafn, a chylch ei dd'arleniad yn gyfyng ac arwynebol, dywed! Mr. Robertson Nicoll nad oes rhyw bwysigrwydd mawr i'w roddi ar ei olygiadau. Yr