Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf XXIII] CHWEFROR, 1907. [Rhif 266. NODIADAU AMRYWIOL. Crist yr Efengylau a Christ y Credoau. Yn ei waith pwysig ar Athroniaeth y Grefydd Gristionogol (The Philosophy of the Christian Religion), sylwa Dr. A. M. Fairbairn fod braidd yn anmhosibl gweled! mai yr un un yw Crist y Credoau a'r Iesu a ddarlunir yn yr Efengylau, Cynefin yw pawb ddar- llena lenyddîaeth dduwinydtìol: â'r gwahaniaeth rhwng y portread gawn o'r Iesu yn yr Efengylau, â'r syniad' am Gríst sydtì' yn y Credoau. Yn y cyntaf desgrifir Mab y Dyn feli un " addfwyn a gostyngedig o galon," "ac un dirmygedig a diiystyraf o'r gwyr," " yr hwn a anghredwyd1 iddo gan yr offeiriaidl a'r henuriaid," "cyfaill' publicanod a phechadluriaid1,'' a groeshoeliwyd! dan Bont- ius Pilat, a adawyd yni ei farwolaeth gan ei dtìiisgyblion, ac nas canlynwyd hyd y diwedd, ondi gan ychyd'ig wragedd! oedd! mor ddirmygedig fel na chymerodd ei elynion sylw o honynt. Yni y Credoau cawn fod! y Mab o'r un; sylwedd' a'r Tad:, wedi ei gen- hedlu, ond heb ei greu. Gwelir Person yn feddianol' ar ddWy natur nas gellir eu gwahanu na'u cymysgu. Dywedir ymihellach yn y lle cyntaf na fuasai'r Credbau yn cael eu' ffurfìo na'u goddef heb Iesu'r Efengylau; ac yn yr ail le na fuasai y Grefydd! Grist- ionogol yn fywf onibai am. y Credoau. Nid yw hanes Crist ond yn apelio at y cariadl, at y prydferth, sydd yn ein natur, ondi bod y Credo'au yn; rhoddi tasg i reswm1 dyn, a rhaid: i: grefydtì', os am fyw, wrth hyn; a Pherson Crist yw y dirgelẅch sydd yn llethu'r medtì'wl; â'r hyn sydd uwchlaw ei dtìirnadiaeth, sydtìi yn ffyn- honell profiad! y Cristion, a hwn yw' y Gwirionedd y teimla yr eglwys fodi yn rhaid iddi fyw er ei fwyn. Ondl nid! oes angen myned! tuallan i'r Efengylau am sail i bob peth a dtìywedir am Grist yn' y Credoau. Y mae ef ei hun yn honi ei fodi yn Dduw, ac yn un a'r Tad'; ac y mae Ioan yn ei efengyl yn dangos1 ei fod yn ogyd-dragwydtìol a gogyfuwch â'r Tad. Äc y mae y rhai sydtì yn methu gweled: cysondeb rhwng yr hyn a dldÿsgir yn y Credoau am Grist, â dysgeidiaeth yr Efengylau, yn cymeryd golwg un- ochrog ar ddlysgeidiiaetb yr Efengylau, ac y maent mewn perygl o fyned i wadu dwyfoldleb Person y Gwaredlwr mawr. Y Naturiol a'r Gtoruwchnaturiol. Sylwa Dr. Fairbairn fod' yn anhawdd! cysoni yr athrawiaeth ara Berson Crist a'r wedld wydtìonol o edrych ar natur. Hawdtì yw i'r rhai natìioedd gandldynt syniad o gwbl am drefn a deddfau