Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf. XXIII] IONAWR, 1907. [Rhif265. Crynhodeb o Ddaríítfaíau Dr Lewís Edwards yn Atfarofa y Bala,—Í873—4. Darlith XIII.—Gwaith yr Ysbryd yn y Cyfiawnhad. Yn ol Paul yn y vi. benod o'r Llythyr afc y Rhufeiniaid, y mae mwy yn y cyfiawnhad na gfwneyd un yn rhydd oddiwrth euog- rwydd' pechod; sef gfwneyd un yn rhyddí oddiwrth lywodraeth pechod' hefyd. Gwna y Pabyddion y sancteiddhad yn elfen yn y cyfiawnhadì; hyny ydyw, yr ydym yn cael ein cyfiawnhau am ein bod yn cael ein sancteiddio'. Eto addiefant waith yr Ysbryd yn ail-eni pechadur mewn trefn iddo gael ei gyfiawnhau. Yn eu hol hwy: fe'n cyfiawnheir trwy gfariad. Cymysg-ant ffydd a chariad, trwy ddal ein bod yn cael ein cyfiawnhau oherwydtì' y rhinwedd mewnol sydd ynom trwy ein hundeb â Christ. Felly y mae yn gyfiawnhad trwy weithredoedd, ac nid trwy ffydd. Y mae arnaf eisieu i chwi ddleall ein bod yn cael ein cyfiawnhau, nid' ar gyfrif gfwaith yr Ysbryd! ynom, ond ar gyfrif gwaith Crist drosom. Eto yr ydym yn dal gwaith yr Ysbryd ynom yn gystal a hwythau. D'aliai yr hen Fethodistiaid ein golygfiad ni, a daliai Mr. Charles yn ei argraffiad diweddaf o'r Hyffordtìlwr y g-olygfiad hwn, ac y mae yn cael ei ddal gfanddo yn ei erthygfl yn y Geiriadur. Ond yr oedd yntau, yn ei ddyddiau boreuaf beth bynagf, o'r un olygfiad a'r Piwritaniaid, mai ail-enedigfaeth oedd yn gfyntaf o ran trefn, ac nidì cyfiawnhad. Nid y cyntaf o ran amser a feddylir, ond y cyntaf yn yr ystyr o achos ac effaith. Ac y mae yn wir ddrwgf genyf gfael allan fod duwinyddion mor enwogf yn dal y cyfeiliornad hwn. Y mae hyd yn nod Hodgfe- o'r farn hon. Yr wyf yn meddwl ei fod yn gyfeiliornad pur fawr. Oherwydd yn ol y gfol- ygiad hwn-nis g-allwn gael at y pechadtur gydagí efengyl rydd; y mae yn cael ei chloffi, gfan fpd y pechadur i aros nes y bydd wedi ei ail-eni gfan yr Ysbryd cyh iddo gredb. Ond yr ydym; i wahodd pechadur at Grist trwy ffydd. yrf. syml fel y mae, yna cyfiawnheir ef. Daliwn afael yn ngfwirionedd Paul. Y mae dyn yn cael ei