Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

W Süaömer^fcŵ Gyf.XXII.] RHAGFYR, 1906. [Rhif 264 Crvnhodefo o Ddarííthíatí Dr. Lewís Edwards yn Atfarofa y Baía—1873-4. I>arlith XII.—Y Drindod. Daliai Awstin ac eraill o'r hen ddüwinydidion fod' rhywbeth yn meddwl dyn yn cyfateb i Athrawiaeth y Drindbd, neu yn awgrymu y gwirionedtì fod yn yr Hanfod ddwyfol dri o bersonau. Y meddwl ■eí hun yn cyfateb i'r Tad1, gwybodàeth y metìdwl yn cyfateb i'r Mab, a chariad y medtìwl yn cyfateb i'r Ysbryd. Darllenotìtì y Doctor gyfran helaeth o> Awstin ar y mater, a dywedai ei fod' yn cynwys ymresymiad dwfn; ond nad oedd' yn clirio' y mater mawr hwn; yn hytrach yr oeddi yn ei dywyllu yn fwy. Dyw-edai ei fod am ddyfod'' i lawr o'r cymylau hyny at rywbeth mwy clir ac agfosach atom. Y mae tri pherson yn y Duwdod : dysgir hyn yn amlwg yn y Beibl. A rhaid i ni gredu fod' y Mab a'r Ysbryd yn tarddu o'r Tad1; heb add'ef hyn yr ydym. yn g-wneyd tri o^ Dduwiau, ac nid un. Os yw y Mab yn bodbli ynddo' ac o hono* ei hun yn annibynol ar y Tad, y mae yn Dduw gwahanol i'r Tad. Ond yn ol Calfin a Dr. Owen, y Tad ydyw pen ffynhonell, neu wreiddyn, y Duwdod; ac y mae ef yn tragywydtìbl gyfiwynoi ei hanfod i'r Mab, a'r Mab yn botìoli yn a thrwy y Tad. " Ac yr ydwyf fi yn byw trwy y Tad " (Ioan vi. 57), medtìai y Mab ei hun. Yn a thrwy y cymundeb hwn y mae y Mab yn bodbli, yr hyn yw y cen- hedliad trag-ywyddol. Ar hyn y gorphwys y trag*wydtìbl fabol- aeth. Y pwnc nesaf ydyw y cwestiwn, A ydyw yr Ysbrytì yn tarddü o'r Tad a'r Mab? Ar y pwynt hwn yr oetìd yr Eglwys Orllewinol ac Eg-lwys Groeg" yn ymranu. Dywedai yr Eglwys Orllewinol mai mewn ystyr swydtìogol yr oedtì Mab ac Ysbryd yn -cael son am d'anynt; ond y g-wirionedtì! yw fotì yr hyn ydynt yn swydtì- ogol yn sylfaenedig- ar y berthynas hanfodbl y personau a'u gilydd.