Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf.XXLL] TACHWEDD, 1906. [Rhif$63. Crvnhodeb o Ddarííthíati Dr. Lewís Edwards yn Athrofa y Bala,—1873-4. DaeliTh XI.—Trefn yr 1achawdwriaeth. Y mae yn rhyfedd pa gyn lleied o dduwinyddiion sydd wedi rhoddi blaenoriaeth i ffyd'd yn iachawdwriaeth pechadur. Goìyg- iad bron yr oll o> honynt ydyw fod ail-enedíig-aeth yn blaenori ffydd, yr hyn yr wyf fi yn ei dÿbied1 sydd o'i le. Y mae y rhan fwyaf o'r Puritaniaid felly o ran eu golygiad. Dyma olygiad Dr. Edward Williams; ac yr oedd'ef yn feddyliwr manwl, yn llawer o flaen llawer o'i gydoeswyr. Edrychais hefydl Gyffes Ffydd Cymanfa Westminster • yn yr hon Gymanfa yr ymgynullodd duwinyddion g-alluocaf yr oes hono, a dynion galluog iawn oedd- ynt. Y mae Cyffes Westminster yn safon. Nid yw ail- enedigaeth yn cael ei enwi ynddi; ond yn cael ei gynwys dan y penawdiau: troedigaeth, galwedigaeth effeithiol, a gras effeith- iol. Nid yw ffydti' yn cael ei chrybwyll yn y cyfnewidiad mawr hwn; ond y mae troedig-aeth o^ fiaen cyfìawnhad. Am hyn v dylem werthfawrogi y Diwygriad Methodistaidd am, roddi arbenig- rAvydd ar ail-ened'igaeth trwy air Düw, yr hyn syddì yn cynwys ail^-enedigaeth trwy ffydd'. Ni sylwyd! cymaint ar hyn, ond' g-wnaed llawer o> swn am gyfiawnhad trwy ffydldl, yr hyn a ddaeth mor eglur ac amlwg yn y Diwygiad Protestanaidd. Ond y mae hwn lawn mor bwysig â hwnw, ail-enedigaeth trwy ffydd. Gad- awaf y mater hwn g-yda'r ychydig sylwad'au hyn. Yn awr awn ymlaen at fater arall, sef, Gwaith yr Ysbryd. Y mae yr Arminiaid mewn rhan yn gwadu hyn, yn gymiaint a'u bod yn dywedÿd y gall dyn ddiwygio ei hun; oherwydd fod gras yn cael ei roddi i bawb, sef, yr hyn a alwant hwy yn ras. Golygiad pur eang ydyw hwn, ond golygiad arwynebol iawn er hyny. Gallai pawb fyned' i uffern o ran y gras a ddaliant hwy; nid yw yn sicrhau iachawdwriaeth cymaint ag' un. Y mae hyn yn codi oddiar eu syniad cyffredinol hwy am yr Iawn. Yn ol eu syniad