Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

35 3üat>men>òò, Gyf. XXII.] HYDREF, 1906. [Rhif êtẅ. Crvnhodeb o Ddarííthíatí Dr. Lewís Edwards yn Athrofa y Baía—1873-4. Darlith X.—Pa fodd y mae pechadnr i gyfranogi o Grist. Yr ydÿm oll yn cytuno mai trwy ffydd' yn Nghrist y mae i bechadur gyfranogi o'r hyn a wnaeth Crist. Ond rhaid i ni edrych ychydig yn fwy manwl i'r cwestiwn, gfan fod gwahanol olygiadau ar y modd: y mae y pechadur yn cael ei dtìiwyn i gredu yn y Gwaredwr. Golyg-iad cyffredin yr Angfhydffurfwyr ydoedd fodi ail-enedigaeth yn rhagfìaenu ffydd : fod yn rhaid i ddyn gael ei aileni mewn trefn iddo g-redu. Ac y mae lla,wer o dduwinydd- ion uniongred o'r farn hon; ac y mae llawer o'n plith ni yn Nghymru yr un fath. Ond gogoniant y .Methodistiaid, y Meth- odistiaid Wesleyaidd, yn gystal a'r Methodistiaid Calnnaidd, ydyw rhoddi amlygrwydd i'r gwirionedd fod! dyn yn cael ei ail- eni trwy ffvdd. Y mae dal fod dyn yn cael ei aileni trwy ffydd mor bwysig a dal ei fod yn cael ei gyfiawnhau trwy ffydd. Fel yr oedd yn amlwg yn y Diwygiad Protestanaidd gan Luther a Chalfin, ac eraill, y gwrthwynebiad i ddal ailenedigaeth trwy ffydd ydyw, yr anhawsder i weled pa fodd y gall pechadur gredu ag" yntau yn 'farw. Addefaf fod peth grym yn yr wrthddadl hon, a rhyw radd o wirionedd yn y dywediad mai un o ffrwythau yr anian newydd ydyw ffydd. Ond yr wyf yn credu y gallaf ei g-yfarfod yn àeg. Yr ydym yn addef gfwaith yr \ sbryd Glan ar bechadur cyn ei aileni, sef, mewn argyhoeddiad, a rhaid i ni g;ad!w mewn golwg y gwahaniaeth rhwng argyhoeddiad _ ag ail- enedig-aeth : rhwmg gwaith yr Ysbryd ar bechadur cyn ei droed- ig-aeth a'i waith arno ar ol ei droedigaeth : ar ol ei droedigaeth y mae yr Ysbryd yn preswylio ynddo. Yr ydwyf yn addef nas gall pechadur gredu heb fod Ysbryd Duw yn ei gynorthwyo; Sndí y mae hyn yn cael ei wneyd yn yr argyhoeddmd, Y mae fel yn cael ei berswadio i gredu gan yr Ysbryd Glan ac hyd yn nod ei alluoei i eredu. Os na chymerwn y golygiad: hwn, md oes ^enyml eng^l gyflawn, rydd: dim ond un gloff a chyfyng, yn Tì' goiygiS fofyn rhaid i un gael ei ailem cyn y gall gredu.