Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ü) Sllaòmer^òò. Cyf XXII) CHWEFROR, 1900 [Rhif 261 Crynhodeb o Ddarlíthíaií Dr. Lewís Edwards yn Athrofa y Bala, -1873-4 Darlith II. Y Gwi'thwynebiadau i Atb.rawiaetìi y Pecliod Gwreiddiol. Y mae y g"\vrthwynebiadau i athrawiaetb y Pechod Gwreiddiol vn amrvw, a nodwn vn i. V g"wrthwvnebiad g"wvddonol. Ymrana hwn yn dri : (i) Y cvntaf yn codi o ddaeareg". Profa Daeareg" tod marwolaeth yn \ byd cvn Adda. Bu milivnau o greaduriaid l'eirw cyn i Adda fod. \is g"allwn wadu hvn ; ac nid yw o un diben ceisio g"wadu yr hyn sydd yn cael ei brofi ir^or egdur. Ond nid yw hvn yn proti fod dyn i farw cyn i Adda bechu. Er yn ddiddadl yr oedd fel creadur vn a£'ored i farwolacth cvn pechu. nid oedd fel creadur uwchlaw bod yn agored i farwolaeth naturiol. Pe buasai darn o graig" yn svrthio arno, buasai yn cael ei chwilfriwio. \id oedd uwchlaw marwolaeth vn vr ystyr hon. Ond \" mac vn gvn- wvsedig yn y cyfamod rhwng Duw a dvn, 0 l'od i gaei ei ddyr- chafu uwchlaw hvn os ufuddhai i Dduw. Vr c>edd vn g*viamod am fywyd, ac nid am farwolaeth. (2) Golvg"iad arall hefyd, ydyw y ddamcaniaeth a ddelir gan Asassi, vsg*olhaig" g"\vvddonol mawr iawn o Switzerland, sydd yn awr (1873) yn America. i);!Ì;;ii ef nad yw holl ddynolryw o'r un cvch\vvniad cvffredinol. nad vdvnt wedi deilliaw o'r 1111 rhianl neu riaint. 1 brofi hyn cyfeiria at y dyn du a'r clyn gwyn. a dywed fod yn anmhosibl iddynt ddyfod o'r un cyl'í: fod yn anmhosibl i ddyn g"wvn ddvfod' vn ddvn du, neu ddyn du ddyfod yn ddyn g*wyn. Ond i symud \- g-wrthw\neb- iad hwn, ni wnaf ond yn unig gyfeirio al ieithyddiaeth. Vr ieith- ydd mwyaf enwog- yw Max Muller; ac y mae vn g-yfarwydd a'r holl ieithoedd adnabyddus; nid y cyff Indo-Ewropeaidd a Shemit- • aidd yn unig", ond y mae yn hollol gartrefol a holl ieithoedd adna- byddus y byd. Dywed ef y rhaid i'r holl ieithoedd adnabyddus g'ael eu holrhain i'r un gwreiddyn cyffredinol, ac v mae hyn ynddo ei hun yn gwneyd i fí'ordd a g~wrthwynebiad Asassi. (3) Y llall ydyw Damcaniaeth Darwin, yr hon sydd yn hollol groes i eiddo Asassi. Os yw un yn wir, y mae \' üall yn anwir. Y mae y naill yn difa y llall l'el nas gall ond un o honyíit focl. Y mae y nailí vn