Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ü) 3üaòmen>òò. Cyf.XXII} IONAWR, 1900 [Rhif <2ô.l n.1 S Crynhodeb o Ddarlíthíati Dr. Lewís Edwards yn Athrofa y Bala,— 1873—4 * Darlith I Y Pecnod Gwreiddiol. \ mae dau olyg"iad ar Gyfrifiad. i. Cyfrifiad uniongvrchol neu ddigwfrwng" {immeàiate impntation). 2. Cvfrifiad anun- iongyrchol, neu trwy gyfryng"au (mediate imputation). Gohgir wrth y cyntai g"yfrifiad o bechod Adda i'w hiliog"aeth mor wir- ioneddol yn ei holl ganhniadau a phe buasent vn gyfranogion vn y weithred. Eto nid ceddynt vn v fath berthvnas ag" ef fel ag i fod yn g"yfranog" yn v weithred. V mae yr ail vn golvg"u fod 11v- giedig"aeth y natur yn cael ei drosg"lwvddo i'r hiliog"aeth fel can- ìyniad pechod Adda. Sylfaen y cyfrifiad cyntaf ydyw yr undeb cyfreithiol neu gfyfamodol oeâd rhwng Adda a'i hâd ; ond syl- faen yr ail ydyw, perthvnas naturiol. Gwrthwynebai Dr. Ed- wards vr ail yma, vn g7vmaint ai fod yn arwain i'r cyfeiliornad o briodoli pechod i Dduw. Os ydyw natur lygredig" yn cael ei throsg"lwvddo i ni trwv ein cysylltiad ag Adda, nid ydym yn gyí- rifol am y drwg" a f[vtla\vn\vn. am ei fod vn gvnvrch naturiol y natur a dderbyniasom. Hefyd y mae yn dinystrio per.sonolia-.-th. ac vn gwneyd i ffordd a chvfrifoldeb personol. Rhaid eacìw y naill a'r llall o'r golygfiadau hvn; undeb a phersonoliaeth. Rhaid dal undeb y trefniant cvfamodol rhengom ag" Adda, a dal hyny Jieb ddinystrio personoliaeth a chyfrifoldeb pob dyn. Y mae dau olyg"iad ar y cyfrifiad uniongfyrchol (immcJiate imputaliorì). Un ^'dA'w y golegiad a ddelir gan Jonathan Ed- wards; sef, Ein bod ni vn Adda yn cyflawni y pechod. Arferai rhai o'r hen Fethodistiaid egluro y golygiad hwn trwy ddweyd, fod ein llaw ni yn llaw Adda yn gaíael yn yr aíal. a'n bod yn weithredol wedi ei fwyta ynddo ef. \id undeb naturiol o'r math. hwn ydyw. Syniad cyfeiliornus am natur yr undeb sydd yn peri Ysgrifenwyd wrth eu gwrando gan y Parch. Isaac Jones, Nantglyn, yr hwn oedd yn byw yn y Bala ar y pryd, ac yn mynychu Dosbarth Duwinyddoi Dr. Edwards, ac yn garedig a gyfieithiodcî ei Nodiadau i'r Llabmbbydd.