CyLÇHÖRAWN YR ỲSGOL SAÇBOTHOL DAfcí OfcYGIÄETH Y Parchn. JWAIf DÀYTES, Trèfriw, ì>. M. PfclÌLIPS, M.A.,-'PÉlÄ, Tyforstòwn. D. JEHJÖNS, Xsw., Ẅs. 'Bac. 'CyF.ÄI.] RHAGFYR, 1905. £RhiF 252. , . öîîfWYSiẅ: _ • : NODIADAU AüfeYWIOL;—' . ? r , pum' Llyfr Mbses' a BeimiVdaeth pdiweddar. YÙopi Satíjaritanaidd p'rPum' Llyfr. Dau ~ Lyfr y GfironicÌ. ó Anhawsderau Beiblaidd. a'r modd i'w Dádrys ... ... - ... 353^—357 Etholepigaeth . Gras. ^yDeilniad o Ethoì- (■■' edigàeth a'i pherthýnas â D^uẁ, II.^Ethol- , édigaeth a Çhjrist. III. Ämcan.ýr EtholéçUg-" > ' aeth a'r nlpdd y gẅeithir hi allàn ... 35&—360 Cwrs y BtDì— ; t - ""Lr ;'> _ ^ I. Cwís y Byda Lîenyddiaeth y JPyfodoì. . Ìli-Y Pedẃar Peth Mwyaf yn y Byd. III. Cwrs y Býd ae Öed y Ddaeàr. /JV. Cwrs y Byd ä Darfodédigaeth. ^. Cwrs y Byd a Bywyd -'.,.-y _■'».. ., '... 'ù. ■ ... Hawlìäu Crist ar y ÎBobl Ieuainç. \ Gan Mr. Rjchard Jones,;FourCrosses, BI.'í Pfest,iniog 363- 'Hynafiaethau Aifftàidd. Gan Mr. iob Owen, .-...', l^làptìfeTÍs, Ýsgrrf.|V:».-. -";..vf:, :?r*-â%WÊÊ$fâ Gwerst Undeb yR/YsGOLioN Sabbothol :- Yr Èfeìí_fyl yn oí Luc Pénc-d xxiiv^5~-^j| Gan ÿ Parch. E. Jones, Dinbych , ..." 373-^-378 369—363 -^70 ^ *î NODIADAÜ AR LyFRAU 37»-^3f79' Tón—"Síòn." GaíìMr. Morris; Jones, Criccieth -'380 PfH* 3c