Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

& Ì.A1:4 4 ÌÜ4.A i 44o4;l 4;4'ÁA. &.'&.A. ^%Ä^*^>^'Äŵ^ŵ^^Ä^Ä^^ÄSK^3Íác5fc MmaiM. GYWRGRAWNr YR YSGOL SABBOTfíOL DAN OLYGIAETH Y i '' Parelm. BVAK D&VIÉS, Irëfriw, D. M. PHILLÎPS, M.A., Ph.D., Tyíorstown. Ŵ's ■ .- ,.']'..:" ' ••' a '-,. \ ::'/ ; ; D. JBÎTKINS, Ysẁ./Mus. BêiG. Cyf.XXI.] MEDÎ, 1905. [RHIF 249; GYNWrSíAD:- Nödiadaü ämrywiol:— ÀnfarWoldeb Dynl Anfarwoldeb yr Enaid ac -Adgyfodiad, y Cojrff. Crefydd yn Anmhosibl ■ y heb gredu Ánfarwoldeb yr Enaid ac Adgýf- odiad y Corff. " Çysondeb y Ffydd—D,uw- «inyddiaeth Àthráwiaethol." • Gan y Parch. J. Gynddylan Jones, D.D.^ Ei Athrawiaeth. ' Àrdduìl y Llyfr. Cynwys y' Llyfr Hwn „. .257—264 Mab y Dyît V Owyfol Wa$. Gan y Pàrch.^ Hugh Edwards, Treherbert. Ysgrif II \ ... 265-—267 ■ Cwhs'yBÿd:— i.$\ "■ •• :'.r : ., ".r ■' , L Cẁrs ỳ^Byd Crefyddol. II. Cwrs y Byd . ":..". Llenyddól.V III.-Cẃrs y Býd Duw.inÿddoí ... 267—270 Llè.Wýlofâín ýrÎuddeẃon. Gan Mr. E. W. Evans, Dolgelìau ... ... * ... 270—273 tìŸNAFiAETHAu'AiFFTAiDD! Gan Mr. Jób Owen, ~ :.'. Llanberis. '■ Ysgrif II ...y .i.ì ... 274-—277 * Rhai 0 Gÿmeriadau Efençyl Luç.—Gan ý' " A('' * Parch. ]. Lloyd "Thomàs, Bryri Port Talböt.., 277—2$r . 'GŵER^i Undeb yr Ysöoliön Sabbotholt-^-1 .V ' " Yr£fengylyn oíLuc. Penodxix, rí—^xx^8. >k «"-Gän ỳ*Parai.ìEvânJones, Binbych ... v ^281 ; Canys Felly y Oíàîrodd ©üw y Byd. ; ... 287' ; * Nodiadàû ar Lyfraü. Tön, *" Béth ỳẃ'r ; ^ v Udgorn"—J. H. Betlis . >;., .V: ... 288^^ ARO»4»tWTO A QtíTẄ>BDDWrO 0AH Bl W" BTAN8, DOUÍSM.Aü'. PRI8 2c