Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

-. , ' ■.'-'-'-.' _' ' "':.'.'■ ',,' ; X .'-..'■"■< Ö^CHGRAẀẀ YR ŸSGOL SÁBBOTHOL ', ■>' DAN OLyGIAEÍH Ÿ Párelui. MV£N DAYTES, Tretóẅ, D. k. PIIILUPS, Ẅ.A., Pfa,D„ Tyíörstown. - /--^ ...•" ' - ''-.'.Ä >< -. í ' ,-.'■ ..,- í . 7 '. . Çyf.XXI.] MÂI, i905> [Rhif 245. GYNWYSIAD: , Nodiadaü AMrywìol -:—,' _- "'. \ ' ; :: ^Dr Driver ár(ÿ Rhagfynegiadaü yny "PrófJM ,r ^ . ẃydi. Ý jRhágfyrîegiadáu "nad ydỳnt -0 * r • angenrheidrwydd i'w; cỳflawni. Gweinid-j -ogaetrí ÎLlías ỳ Thesbiad. . Gwaîth màŵr éi ' oes yn cael ei gyrhaedd "yn ffordd Duẁ. Y ; ft. * Pedair: Efengyl .*; -^ ..." v ... "'■"•(■■ */..' 129-^135 . Rhài o Gymeriadau Efengyl Luç,—Zaccheus. Gan y Parchí J. Llöyd Thómas, Bryn, Port'.-/ ; Talbot, *<- ...... /. /-,.. - - ■- ,.. - ... 135—139 'Ebal a, Gerizim. Gan Mr. E. W. Evahs,4 '^.> - T)olgeÌlàii /».;.- , ; ... ... * ...139—141 Pecíiod.. a, Mârwolaetíí... Gah w Parch. D. \ Pâvies, Clydach, Cẃmtawe \..v ...ji^i1—144 Cwrs y-Byd:— . ' /: * • . '-T'/\* " , I. Çwrs y býd a.'r ~modd -itgädvy"yìi ieuanc. 117 Llyfrgeliryfeddaf yn y byd. ,111. Çwrs ;y . - ., . y. ^býd a;Meddyleg. IV, Ÿ Gòfadaíl hynaf yn y- ; c r byd. V. Cwrs y byd a Dyfais. : VI. Cwrs y, byd a SiaraoTi ...• .;.,... ...145—147 Yr HyfforDdwr. XIV/Àm Swper yr'Arglẁýdá 147—151 ÇẃersiTJndeb yr Ysgolion Sm*bothöl:-— - W Éfengyl yn ol Luc. Gah y Parçh. Ëyan ^, V Jonés, Diùbyc^ •<*/* .... . ..: 151—160 •TòN^fe'nẀ^y^ : \ , ; Gah Miss AtìnieC. TlíòmaSj Ä;Cl *>..'."• " .t. 160 IFÌ'Wyö X ChYHOSDDWYD ŴẄ- B, ^. EVAN^ DöíOELLAr; PBI3 2Ç.