Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

'i* #i* »m *'M »1« Mt «Sjt »2* ifjit *à* wi* wm *{<* m\\ CYLCHGRAWN YR YSGOL SABBOTHOL DAN OLYGIAETH Y Parclm. EYAN DAVIES, Tr<|friw, D. M. PHILLIPS, M.A., Ph.D., Tylèrstown. D. JENKINS, Ysw., Mtis. Bac. Cyf. XXI.] CHWEFROR, 1905. [Rhif 242. CYNWYSÍ.AD: Nodiadau Amrywiol :— Duwinyddiaeth Newydd. Mr. Spurgeon ar Wella Duwinyddiaeth. A ydyw pleidwyr'y Dduwinyddiaeth Newydd yn myned tuhwnt i'r hyn a ddatguddiwyd. Goleuni Newydd ar Baragraff yn Hanes Moses. ... Mr. Evan Roberts Gan Dr. Phillips Samaria. , Gan Mr. E. W. Evans, Dolgellau ... Yr Hyfforddwr. XIV. Am Swper yr Arglwydd - Bachgendod Crist. Gan y Parch. Barac Rees, Llanelli Rhai o Gymeriadau Efengyl Luc. Gan y Parch. J. Lloyd Thomas, Bryn, P.ort Talbot " Y MODDION MWYAF EFFEITHIOL I GODI YR HOLI A'R ATEB CYHOEDDUS I FOD YN FWY 0 lwyddiant." Gan Mr. D. H. Howell,Dinmael Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol :— Yr Efengyl yn ol Luc. Gan y Parch. Evan Jones, Dinbych. ... - ... NODIADAU AR LYFRMJ ... ... Ton—" Christus." Gan Pedr Alaw, Mus. Bac. .Llundain ... ... ...; 33—37 38-42 Çot 42—44 44—47 r* 47—52 52—53 Ua /?ŵ 54—57 57—62 62—64 64 ÌHGRAFÍWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. W- EVAN8, DOLOELLAU. PRI8 2c.