Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

OYLCHGRAWN YR YSGOL SABBOTHOL DAN OLYGIAETH Y Parclin. BYAN DAVIES, Trefriw, D. M. PHILLIPS, M.A., Ph.D., Tylorstown. D. JENÍCDSTS, Tsw., Mus. Bac. Cyf. XX.] HYDREF, 1904. [Rhif 23S. . CYNWYSIAD: Nodiadau Amrywiol :--- GwedcLi. A ydyw y syniad o Faddeuant yn cael ei ddysgu yn Esaiah ? Gosodiadau a Chred- oau Duwinyddol. Cyfarfodydd Duwinyddol. Yr lawn ... ... ... ... 289—291 O Tiberias 1 Sunem. Gan Mr. E. W. Evans, Dolgellau .... ... .... ... 292 Gwyddor Addysg yr Ysgol Sul. Gan y Parch. D. M.Phillips, M.A., Ph.D., Tylorstown ... 297 Yr Hyfforddwr. XIV. Am Swper yr Arglwydd 299 Cwrs y Byd :— I. Y Byd ac Addysg. II. Perthynas Addysg a Chrefydd yn Nghwrs y Byd ... s\f6 ... 302—303 Yr Efengylwr Luc. Gan Mr. J. Clement, Sciwen 304 Yr Ysgol Sul. Gan Mr. R. W. Bell, Penderyn 307 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol:—- í Yr Efengyl yn ol Luc. Gan y Parch. E. Jones, Dinbych ... C ... ... ... 311 Deigryn Hiraeth am Mr. Wm. Roberts, Castell Penrhos, Pwllheli ... ... ... 319 .Nodiadau ar Lyfrau ... ... ... 320 Arorafiwyd a Chyhoeddwyd gah E. W. Eyans, Dolgellaü. ■ •'■■■•■" '"*'''■'-■ -."-:'V "^>..-.. "-.;'"""■ PRIS 2c,