Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

PRIS DWY GEÎNIOG. CYLCHGRAWN YR YSGOL SABBOTHOL DAN OLYGIÀETH Y PAE.CH. BYAN ÖAYIBS, Trefriw, D. JBNKINSt Tsw., Mus. JBac. Cyf. XIX.J AWST, 1905. pR.HIF 224. CYNWYHIAD: EtHOLEDIGAETH YR IüDDEWON. Gan V Párcb. W. Glynne, B.À, Manchester ___ .. 225 Yr Hyfforddẃr. Pen. xiii. .. .. 230 ADDy^rr yr Ysgol Sul. Gan y Parch. Richard Roberts, Llúndain .. '-'.',--. ..233 Ymwèliad a Damascus. Gän y iParch. D. Tyíer Davies, Bwlch .. .. '.. ..237 Ymgysegriad. Gan Mr. Wiiliam Owen, Meredith Cottage, Dolwyddelen .. .. ..- 240 Nodtadau Amrywiol:— Llýfr Daniel. Beth y raae y ffaith ei fod yn \ y Canon o'r dechreuad yn eî ddysgu? Beth y mae iait.h y Liyfr yn ei ddysgu ar * hyn ?. .. ... .-. .. 242 Beth éto ellir hröfi oddiwrth hanesiaeth ? .. 243 Beth a ellir gasglu oddiwrth ansawdd y gwailh, y naws ysbrydòl sydd ynddo, a'r . ; don uchel sydd î chwaeth y Llyfr ? Yr athrawiaethau a'r Gwirioneddau a ddysgir yn Llyfr Danìel .. ..•-•■•' • • 244 Beth a ddarllenir ? .. .. .. 245 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol 1— Y Llythyr at ỳ Rhufeiniaid. Gan y Golygydd 246 Nodion ar yr Actau. Gany Parch- R. J. Rees, M.A, Aberystwyth- .. •■'... .. 251 NODIADAU AR LYFRAU .. .". '■ .. 2s6 Arohaffwyd a Chyhoeddwyd o'an E. Ẁ. Eyans, Dolgelt.ap,