Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYLCHGRAWN YR YSGOL SABBOTHOL DAN OLYGIAETH Y PAEÖH, EVM DAVIES, Trefriw, : ■ A B. JBNETlsrS, Ysw., Mt^s. Bac. Cyf. XIX.] CHWEFROR, 1903. [Rhif 218. CYNWYSIAD: Leddfau y Maes Llaftjr. Gan y Parch. John Evans, Abermeurìg.. * .... .. 33 Yr Hyfforddwr. Pen. XII. Gan y Parch". J. Prichard, Birmingham .. .'■•„. 37 Y Proí>hwydi a'r Ymraniad yn Israel. Gan y Parch. G. Parry Williams, M.A., Pontypridd 41 Purdeb Dihalog y Dyn Crist Iesu. Gàn y Parch. R. Morris, M.A.,B.D., Dolgellau .. 44 Addysgu Plant. Gan y Parèh. M. H. jones, * Abercynon .. .. ., 47 Nodiadau Amrywìol--Astudiaeth o'r Hen Dest. 48 Beth ydyw natur y perygl ? .. .. .. 49 Profion diymwad o'i ddwýfoldeb yn aros. Beth a ddywed yr Uwchfeirniaid eu hunain ar hyn ? .. ..50 Yr hyn'a ddywed Dr. Driver am Ddysgeidiaeth yr Hen Destament am Rwymedigaeth a Dyledswydd Dyn .'. 51 Cymeriadau i'w Hefelýcbu. Y Safoh uchel o Foesoldeb a ddelir i fyny.yn yr Hen Destament .. • • 52 Gwerth Dysgerdiaeth yr Hen Destament i amcanion Defosiỳnol. Mewn beth y mae y rhagoriaeth hwn yn . gynwysedig ? - .. .. «,>-.- ... 53 Beth am ganlyhwyr yr Uwchfeimiaid hyn ? .. ..'..' 54 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol :— , Y Llÿthyrat y Rhufejniaid. Gan y Golygýdd 54 Nodion ar iaf Brenhinoedd. vGan y Parch. R. J. Rees, M.A, Câerdydd . .. .. 59 Tòn—" Bethania." ... .. .." 64. ARGRAFfWYD A ChYHOEDDWYD OAN E. W. EVANS, DOLGELT.AU. PRIS DWY GEI\'IOG.