Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ís~ ^^♦♦♦'4^*4»^^<M*^*4^Ŵ*Ŵ^ «ar y * • — «-~»^ ~~~ ^, * T JL 4 Cçlcbôtawn $r \>6qoì Sabbotbol J T DAN OLYGIAETH Y ty \ PARCH. EVAN DAVTES, Trefriw, * | D. JENEINS, Ysw, Mus. Bac, (Cantab.) % f * ♦ Cyf. xvii ] EBRILL, 1901 [Rhif. 196. t T s. 4*- í * ▼ CYNWYSIAD: t T ' ■ "f Jj* Pregethau ar Efengyl Ioan Gan y diweddar y t Brifathraw D. Charles Davies, M.A., Trefecca ... 97 «§»' T " Hyfforddwr " x.—Am y Gyfraith. Gan y Parch. ; T D. M. Phillips, M.Ä., Tylorstown.........101 T T Darllen. Gan y Parch. W. M. Jones, Crosshall Street, 4* ♦ Lerpwl ... ................1M f T T «L Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol :— fr t Yr Efengyl yn ol Ioan. Gan y Parch. Evan Jones, ty | Dinbych ..................113 jf X Nodiadau Amrywiol...............123 î T NODIADATJ AR LYFRAU...... .........126 f* T T" ^ Babddoniaeth :—" Yr Athraw Llwyddianus." Gan Mr. * » Richard J. Jones (Mona o Fon), Ring, Wis. ... 127 ™ T ton—« Silchar." Gan Mr. John Jones (Alawydd Peris), T Organist, Bethesda...... .........128 Ŷ * ____________________________________ * •JT PR»3 DWY GEINIOG. W T T---------------------------------------------------=—" t DOLGELLAU: argraffedig a chyhoeddedig gan e. w. evans.