Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

*«$t-&»*-^**^*4»**«g.^**4t4*»4€»*. Cplcbôtawn çr ü?sgol Sabbotbel DAN OLYGIAETH Y PARCH. EVAN DAVTES, Tbefbiw, D. JENKINS, Ysw, Mus. Bae. (Cantab. n w Cyf. xvi | HYDREF, 1900. [Rhif. 190 CYNWYSIAD:— "Hyfforddwr" X—Am y Gyfraith. Gan y Parch. D. M. Phillips, M.A., Tylorttown........ ... 289 Y Düll Goreü i Gyfranct AddYsg. Gan y Parch. John Owen Jones, B.A, Y Bala ... ... ... 295 Awdüriaeth yr Epistol at yr Hebreaid. Gan y Parch. W. M. Lewis, Tyllwyd .........299 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol :—■''-' Holiadau ar Efengyl Ioan. Gan y Parcb. Evaji Eoberts, Dolgellau. ... ... ... ... *.. ...302 Yr Efengyl yn ol Ioan. Gan y Parcb. Evan Jones, Dinbych ............... ... 306 NODIADATJ AB LyFRAU ... ... 319 Ton—"LlanoD." Gan D. W. Lewis, F.T.S.C, Bryn- aman....... ...............320 PRI8 OWY GEINIOG. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN E. W. EYANS. ^4t^4f^^^4» 4"4*4"4"S* 4Kf**«í"*M»**