4**^«í»^ŵ«|mK*^^^4"^MhM»>*M»*M* Cçlcbôrawn pr î£söoI Sabbotbol DAN OLYGIAETH Y PARCH. EVAN DAVIES, TfiEFRiw, D. JENKINS, Ysw, Mus. Bac. (Cantab.) Cyf. xvi. I CHWEFROR, 1900. [Rhip. 182. CYNWYSIAD:— Crefydd a'r Eglwys. Gan y Parch. J. Williams, B.A., Dolgellau ..................33 Gweddi briodol i ymwneyd a'r Beibl. Gan y Parch. Thomas Rees, D.D., Cefn, Merthyr Tydfil ... ... 38 "Hyfforddwr" IX.—Am waith yr Ysbryd Glan. Gan y Parch. D. M. Phillips, M.A., Tylorstown ... 44 Nodiadau Llenyddol ac Esboniadol. Gan y Parch. R. Hughes, B.A., Bournemouth ......... 50 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol :— Epistol Iago. Gan y Parch. Evan Davies, Trefriw ... 54 II Samuel. Gan y Parch. R. J. Rees, M.A., Caerdydd 57 NODIADAU AR LyFRAÜ................ 62 PRI8 OWY GEINIOG. DOLGELLAU ARGRAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN E. W. EVAN£. iç* *J( iç* "jw ♦ç* !§• •ÿi •p' •Ji 'S* *5' iç* •J" •g'^ !§• •?» •?' 15* •Jt !§• •ÿí i