:4t«$t4t<€>a$t«&«&H*»<3>4i»«5»<3»44>4€>4<»<4»ai»«&«l'<€»4t Li)XfÄlCfIMLMM» JL TJfTìtl t Cçlcbôtawn pr î^öôoI gabbotbol f DAN OLYGIAETH Y 4*" I PARCH. EVAN DAVTES, Trefriw/ J. <fp A * f D. JENKINS, Ysw., Mus. Bac. (Cantab) * í * J _______-_____..................... —— ^——^ * T Cyf. xv.) TACHWEÜD, 1899 [Rhif. 179. T 4 CYNWYSIAD:— £ T IV. Ymneillduad yr Iesu. Gan y Parch. W. Glynne, 4* T B.A., Manchester ... ... ... ... 321 T~ T Â <$• Ezra a'i Amseroedd. Gan Mrs. E. Evans, B'hoi, Llan- T T wrtyd ... ... ... ... ... 324 _. ▼ Y Moddion Effeithiol i Wrthsefyll Llygredig- t* T aethau yr Oes. Gan Mr. D. Jones, Rhuthyn ... 328 T~ A> Nodiadau Llenyddol. Gan y Parch. W. Glynne, B.A., T' T Manchester ... ... ... ... ... 331 T T Nodiadau Amrywiol ... ... ... ... 333 i- T X j, Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol :— T T Epistol Iago. Gan y Diweddar Brifathraw, y Parch. D. «. T C. Davies, M.A. ... ... ... ... 338 T J Epistol Iago. Gan y Parch. Evan Davies, Trefriw ... 342 T^ î II Samuel. Gan y Parch. R. J. Rees, M.A., Caerdydd 346 T' _ Nodiadau ar Lyfrau ... ... ... ... 349 T Ton—" Tyr'd Nefol G'lomen Oddi Fry" ... ...352 t —_________:____:____ f T PR'8 DWY GEINIOO. T" *-----------------------------------------------------------------^---------------------- * * DOLGELIAU argraffedig a chyhoeddedig gan e. w. evans.