Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

," i t Cçlcbôrawn pc î^ööoI Sabbotbor t $* DAN OLYGIAETH Y T î PARCH. EYAN DAYIES, Thbfriw, | ** A ' * * D. JENKINS, Ysw., Mus. Bac. (Cantab) * * ______________________________________________„ | f Cyf. xv. ì HYDREF, 1899. [Rhif. 178. «fr | # ,f CYNWYSIA.D:— * 4* Addysg Grefyddol yr Aelwyd. Gan y Parch. | Ì* Robert Parry, B.A., Llanrug ... ... ...289 ▼ ! Perthynas Gweddi a Phregetbu. Gan y Parch. J. * T Evans, Libanus, Pontardulais.' ... ... ... 292 T ,A, Pabyddiaeth a'r Iseldiroedd. Gan y Parch. John <g» ,*, Thomas, Llansamlet ... ... ... ... 295 •£» 4? Etifeddiaeth Crefíddwyr Ieuainc Cymru a'u ^» ỳ> Manteision i'w Helaethu. Gan Miss Prichard, «$• f|» Birmingham. ... ... ... ... 300 «$• $• Nodiadau Llenyddol. Gan y Parch. W. Glynne, B.A., ▼ Ì? Manchester ... ... ... ... ... 306 4 J Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol:— J T Epistol Iago. Gan y Diweddar Brifathraw, y Parch. D. T J C. Davies, M.A.............308 T T Epistol Iago. Gan y Parch. Evan Davies, Trefriw ... 312 * J II Samuel. Gan y Parch. R. J. Rees, M.A., Caerdydd 316 T T Barddoniaeth—"Canwn Bellaoh." Gan Mr. W. «f T Deudraeth Jones, West Pullman, Chicago, 111. ... 318 & <$. Y Map Hynaf yn y Byd. ... ... ... 318 «fr PRI8 DWY GEINIOG. DOLGELT AU ARGRAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN E. W. BTANS. ÍÇ* "JM íÇ* •JN tÇ9 tÇ" »J( «J< *J* >Ç" •JN IÇ» *J< •J< ws* •Jl *J< tç- *jp1 MJ*