Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

*.< s r»,**., ^^^.^.^^^^^^^^^^^^.^-^^-^.^f ▼ *w *fí K? tö. 7f\\ l^/íP^^'W^ nrPVs ▼ »¥ cr: î 4, açlcbôrawn pr lìtèöol Sabbotbol 4. 2 DAN OLYGIAETH Y î | PARCH. KVAN DAVIES, Trefriw, | } D. JENKINS, Ysw., Mus. Bac. (Cantab) f T _______________________________________________ * } Cyf. xv. I GORPHENAF, 1899 [Rhif. 175. f ▼ . T T CYNWYSIAD:- -f î Dadguddiad a Düwinyddiaeth. Gan y Parch. Hugh J J O. Hughes, Henllan ... ... ... ... 193 J f Sakcteiddrwydd i'r Abglwydd. Gan y diweddar ▼ J Barch. Lewis Edwards, D.D. ... ... ...198 ▼ f Arholiad Cyfündebol yr Ysgol Sabbothol. Gan y T T Parch. Thomas Rees, D.D., Cefn, Merthyr Tydfil ...202 T T Dr. R. Ldügwy Owen ar Hanes Athroniaeth y ir T Groegiaid ... ... ... ... ... 206 y f- Nodiadau Llenyddol. Gan y Parch. W. Glynne, B.A., A T Manchester ... ... ... ... ... 208 ỳ -)» Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol :— * » Epistol Iago. Gan y Parnb. Evan D ivies, Trefriw ... 210 T I II Samuel. Gan y Parch. R. J. Rees, M.A., Caerdydd 215 î ỳ, Nodiadau ar Lyfrau ... ... ... ... 220 T 'T Barddoniaeth — Can Ddirwestol. Gan Mr. J. Roberts, T T PaboBach ............... 221 } T Zaccheus. Gan Mr. John W. Thomas. ... ... 222 ▼ Yr Arholiad Cyfundebol—Hanes a Darluniau enillwyr T y Medals ... ... ... 223 T Tonaü—" Mona " a " Craig yr Oesoedd." ... ... 224 *f» ____________ ▼ ------------------------ * PRI8 DWY GEINIOG. DOLGKLr.AU argraffedig a chyhoeddedig gan e. w. btans. ng»«§»«4»«£»*g»4»«f»«£»«»+4»4»4»«&»«|»*i—£*»fr«fr«£n4»4»$