{*****^4.**>*4€»*<f»*<f»*<$>*4"»"*»i T LLÁDMERTDD: CBlcbôrawn pr î^sôot Sabbotbol DAN OLYGIAETH Y PARCH. EVAN DAYIES, Trefriw, D. JENKINS, Ysw., Mus. Bac. (Cantab) Oyf. xv.] MEHEFIN, 1899. [Rhif. 174. ***4"«-**»^*^^^*^*^*^<€»<*»4€»<4m3»^»*> CYNWYSIAD:— Dylanwad Gweddi. Gan y Parch. J. Morgan Jones, Caerdydd ... ... ... ... ... 161 Perthynas Crefydd a Gwleidyddiaeth. Gan y Parch. E. V. Humphreys, Llwyngwril ... ... 164 Ymchwil i Ddarganfyddiadau Hynafiaethol. Gan Mr. Job Owen, Llanberis ... ... ... 169 Nodiadau Llenyddol. Gan y Parch. W. Glynne, B.A., Manchester ... ... ... ... ... 172 Nodiadau Amrywiol ... ... ... ... 174 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol:— Epistol Iago. Gan y Parch. Evan Davies, Trefriw ... 177 II Samuel. Gan y Parch. R. J. Rees, M.A., Caerdydd 182 Nodiadau ar Lyfrau ... ... ... ... 187 Ton—" Aberllefeni." Gan John R. Jones, Garneddwen 188 Arholiad Cyfundebol yr Ysgol Sabbothol ... 189 Ymneillduwyr Cymru a'r Ysgolion Gwirfoddol ... 190 Barddoniaeth—" Pa fodd y diangwn ni." Ffyddlondçb i'rYsgolSul............ ... 192 PRI8 OWY GEINIOG. DOLGELIAU argraffedig a chyhoeddedig gan e. w. eyans.