Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

V:.- i • ' ' |4i»4Hf^**4»*4»4t<*4H*4HiMiH4~»H LLÁDMERTDD Cçlcbôrawn pr ÿ$QO\ SaDbotbol DAN OLYGIAETH Y PARCH. EYAN DAYIES, Trefriw, D. JENRINS, Ysw., Mus. Bac. (Cantab) 4» «K4*4»4*«|HÌMfc4>^4»«l»4» 4~*»4"&Hi"^4"ŵ»4"fr 4- Cyf. xv.J EBRILL, 1899. [Rhif. 172. * «h4-^4*^4- •&*4*^4"^4*^4-S*4*4*4»4»4*4*4» ** 4» CYNWYSIAD:— Moddion a Hanes Trosglwyddiad y Testament Newydd. Gan y Proffeswr J. Young Evans, M.A., Trefecca ... ... ... ... ... 97 Yr Ysgol Sabbothol—Pa fodd iddi gyraedd ei hamcan uchaf. Gan y Parch. J. S. Roberts, Bolton ... ... ... ... ... 101 Pabyddiaeth a'r Iseldieoedd. Gan y Parch. John Thomas, Llansamlet ... ... ... ... 107 Hanfodion Atheaw da. Gan Mr. W. Price Willliams, Brithdir, Dolgellau ... ... ... ...110 Nodiadau Llenyddol. Gan y Parch. W. Glynne, B.A., Manchester ... ... ... ... ... 113 Gwebsi Undeb yb Ysgolion S abbothol :— Epistol Iago. Gan y Parch. Evan Davies, Trefriw ... 115 II Samuel. Gan y Parch. R J. Rees, M.A., Caerdydd 120 Dechreuad yr Achos yn Bryneir. Gan y Parch. Henry Hughes ... ... ... ... 125 Nodiadau ar Lyfrau ... .. ... ... 127 Ton—" Yr Ysgol Sabbothol." Gan Mr. J. H. Richards, Tonyrefail ... ... ... ... ... 128 PRI8 DWY GEINIOG. DOLGBLIAU argraffedig a chyhoeddedig gan e. w. eyans. 4*4»4-K*