Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

*.M»*#4H$»*^^»-$H*» T LLADMEETDD:! (Tplcbôrawn sr gsaol Saíẅotbol í DAN ÒLYGIAETH Y * PARCHISr. J. M. JONES, Caerdydd, | EVAN DAYIES, Trefriw, J Cyf. xiii.J MÁI, 1897. [RHip.íti: * * ...].'-.: f 4 CYNWYSIAD:- 4 Äi'i'"-' ■ ;>"V;:>-Tf ■ '«: ';'..':■.-* ' 'Jl r Y Llythyb at yb.Ephesiaid. Gan y diwedda.' Barch. .. T î D. Charles Davies, M.A., Trefecca ...... ... 129 Y ▼;-;.' ,; ^>';'. ■■ '" w Ä" Had yb Eglwys a'ü RhagobfbeiStiaü' Gah y Parch. <|» í Moses Thomas, Port Talbot,, ... ... ... ... 132 4 'Îí-;-' AdgYfodiad Lazaecs. Gan Mr. O. P. Ẅilliams, Caer- ':' T " B&iẃ' .!."'-" .V. ... ... ... ' ... ... 135 Ŷ J-t^-Hbn*£obqL' Tabob. Gan y íârch. Daniel Thomas, J $'■ #v ■ diweddar o Tfynon Taf ".«>._-«. -^ „. ~ - ... ,140 «fr Jf--, Gwjêbsi 'Us-pra Yfi Ýsgolion Sabbothol :-— ▼ î ' Y^SalnîaUj Gän y Faröh.J. Mòrgan Jones, Caerdydd 148 * ^ fíyfr 1 Samuel. Gan y Parch. Evan Davies, Trefriw.. 156 «§» * NodÌadau ae Lyfeal ... ,.;ẁ ... .,,. ... 160 " Sf' & ' PIOT"OWY OàŴOO-f :• ♦ DQLQJELLAUt ABaRAîTEDia A CHYHOBBBBJSÛ OAN E. W. EYANS.