Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

f d» !Mm«twdi Gyf X. RHAGFYR 1891 Rhif 120. Y LLYTHYR AT YR EPHESIAID. Gan y diweddar Barch. D. Gharles Davies, M.A., Trefecca. RHIF CXVI. " A rhodiwch mewn cariad, megis y carodd Crist ninau, ac a'i rhoddes ei hun drosom ni yn offrwm ac yn aberth i Dduw o arogl peraidd." Eph. v. 2. Y MAE yr adnod hon yn dangos fod yr Arglwydd Iesu yn ei gariad a'i aberth yn esiampl i'w ddilyu. Y mae yr un Person yn ei aberth yn unig wrthddrych i ymorphwys arno. Gan hyny, y mae aberth Crist yn cynwys cyfuniad o ddwy elfen wahanol, er nad gwrth- wynebol, i'w gilydd, sydd yn treiddio trwy holl lywodraeth Duw. Y mae y ddwy yn cyfarfod mewn dyn, ac fe'u gwelir mewn dyn mawr. Cymerwch ryw ddyn mawr, John Bunyan, e.r engraifft. Un Bunyan a fu: ac y mae ei athrylith yn ei osod ar ei ben ei hun, ar wahan oddiwrth bawb arall. Yr oedd ganddo lygad mor dreiddgar i adnabod dynion, a chalon mor dyner i deimlo gyda dynion, a'r fath feistrolaeth ar iaith i ddarlunio yr hyn a welodd ac a deimlodd, a hyny mewn iaith mor syml a phriodol, nes y mae dynion, mawriòn a bychain, hen bobl a phlant bach, na chytunaut bron ar ddim arall, yn cytuno i ganmol Taith y Pererin. Un Taith y Pererin a ysgrifenwyd erioed ; ofer i neb geisio ei ddyn- wared: afraid i neb geìsio ei esbonio, am ei fod fel yr haul yn llewyrchu yn ei oleuni. Mi a orweddais ac a gysgais, ac a freu- ddwydiais, canys yr Arglwydd a'm cynhaliodd, a allasai ddywedyd Wrth glywed drws hen garchar Bedfòrd yn cau ar ei ol. Ac eto ni fu nemâwr ddyn ár' y ddaear yn fwy teilwng o'i ddilyn na'r dyn mawr hwnw o ran duẃíolfrydedd ysbryd a gwroldeb moesol a sel dros ogoniant Duw a lles dýniòri. Er na fedrai neb ddarlunio y daith fel efe, y mae milöedd wedi ei theithio fèl efe ; wedi bod yri frỳddlaŵn yn fFair gvvagëdd fël efe, ac mewn- gòbaith wedi teimfo'