^^^4*^4^4*4^+3* 4^4^4^*§»^4«-4*: ÎI LLADMERYDDÌ ỳ C^lcbôrawn èt ÿeúol Sabbotbol | Ŷ DAN OLYGIAETH Y .$» | PARCHN. J. M. JONES, Caerdydd, | | EVAN DAYIES, Trefriw, | 4» A f | D. JENiaNS/Ysw., Mus. Bac. (Cantab) J f Cyf. ix. TACHWEDD, 1893. Rhif. 107. Ỳ ^ CYNWYSIAD:— ^ Ŷ Y Llythyr at yr Ephesiaid. Gan y diweddar Jfr «$• Barch. D. Charles Davies, M.A., Trefecca ......... 3:f X * I fy Ymweliad a Tbrefdraeth ............................ 329 î T Llythyr o eiddo y Parch. John Elias ............... 333 W ì * ¥ NODIADAU AR Y GwERSI :— *$• J Troedigaeth Saul o Tarsus....................... 336 *î» ÎSaul yn cael ei Pedyddio ........................ 338 ^ Saul yn pregethu yn Damascus............... 340 T jl Aeneas a Dorcas .... ........................... 343 T 1 f T Llypr Diarhebion — Ei Addysgiadaü i'r Ieuanc. Gan V f Mr. R. E. Hughes, Caemarfon ... ......... ... 346 * * * Ŷ Pwyllgor Undeb yr Ysgol Sabbothol ............ 350 Jfr 4* •& V PRIS DWY GEiNIOu «Ŵ» «fr ^^^_________>^v~^~^__~~.^~~^^^.^__^. Ỳ DOLGELLAÜ: ARGRAFFEDIO A CHTHOBDDBDia OAN B. W. BYAN8. •J» nj» •$*. HJ* v» if• «Jl «Ç* *5< IÇ* VI •%■ •?♦ Np V1 •'i" •?' ■*»• V* v*