„ ^g. ■'■ _ -./ iMàusài hfci éKu tgSfc^&i usâr^&î táj^^&i -i a. _Ci i^___d >a- ^Bm «^— -Aj ^a— —c* —Ci Gslcbôrawm pr ^ööoI Sabbotbol I>AN OLYGIAETH Y PARCHN. J. M. JONES, Caerdydd, EVAN DAVIES, Trefriw, A. D. JENKINS, Ysw., Mus. Bac. (Cantab) •ôf *y^ 13? "*** Hÿ* *V^ ^S* ***^ ^* *V^ ^5* «** "Hí* *V* *S* *V^ ^# *?* **» *V^ ^5* wfl ^* "^ ^5* Cyf. ix. AWST, 1893. Rhif. 104. —^* —^.ì i.J— Ai y^L J3M "^— — ^* *J- ^Ci ti^— —C. >^— _^.» ItmÁ — ^" »J—. ~.t< »jJ— _ti yg-----Cj ìJ-----fci J- CYNWYSIAD:— Y. Llythyr at yr Ephesiaid. Gan y diweddar Barch. D. Charles Davies, M.A., Trefeeca ... ... ... 225 Diolchgarwch am Ddaioni Ddw. Pregeth gan y diweddar Bareh Griffith Jones, Tre'rgarth ...... ......... 233 Gwlad yr Addewid. Gan y Parch. David Phillips, Abertawe... ......... ...... ... ... ... ... 235 NoDION A GöHEBION : — D'r. Saunders ac Uwchfeirniadaetli ; Ysgrif y Parch. W. William.s, ÿn y Drysorfa ; Awgrym ; Arhoüadauyr Ysgol Sabbothol; Pwyllgör yr Undeb a'r Ysgolion.... 242 NODLADAÜ AR Y GWERSI :— Dewis y DiaeoniaidCyntaf............ ... 244 Ýr Erledigaeth ar Stephan...... ...... ... ... 247 Ein Plant a'n Pobl Ieúainc. Gan Mr. lîichard Jones, Blaenau Ffestiuiog... ... ... ... ... ......... 254 Ton:—St. WTilliam ... ............... ...... 256 PRIS DWY GEiNIOG DOLGELLAÜ: ÀRGEAFFEDia A CHTHOEDDEDIG GAN E. W. EVANS. A -<t. rib t&ì JL .%i A m\à ij*« A n*» .'u nV .-ẃ u"m A tft* Aá tJL A A ft