Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

u^ »£» *?« '£* *> »£* -fr« >£■ ■£» »5* *," Ŵ* »<" ">* •£< *»**;» ^* "<" ">• *£' v" Y LLADMERYDD: Cplcbarawn $r ^söoI Sabbotboi 1>AN OLYGIAETH Y PARCHN. J. M. JONES, Caerdydd^ EYAN DAVIES, Trefriw, D. JENKINS. Ysw., Mus. Bac. (Cantab) «|h .£< ig« 4* "3*4" +4»*3« 4**?* jffcé* "3»*S" "£*'.* +4»«£< "f—£♦ ♦*£-«.* yffi *€» Cyf. viii. RHAGFYB, 1892. Rhif. 90. 4<»?i >£..> ^»»^1 »£.»;» »$..$« ♦4»,^>4»^t>4».^.^»^f^4>^^»^f4»^f^» CYNWYSIAD: — Y Llythyii at yb Ephesiaid. Gan y diweddar Barch. D. Charles Davies, M.A., Trefecca.........353 Cofnodion o Bregeth Dr. Saunders yn Sasiwn Pwll- heli, Awst 1888. Gan Ceridwen Peris.........359 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol:— Yr Epistol at y Galatiaid. Gan y Parch. E. Davies, Trefriw ...........................361 Llyfr Exodus. Gan y Parch. J. M. Jones, Caerdydd 365 Manteision ac Ajsfanteision Cyfcjndrefn y Safonail/ Gan Mr. J. T. Jones, Caeclyd, Blaenau Ffestiniog ... 367 Nodiadaü Amrywiol ... ..: ...............370 NoDIADATJ AR LYFRAü ......... ............372 Barddoniaeth :— Hen Fynwent Capel Sion. Gan Mr. T. C. Benjamin, Pittsburgb. Pa........................374 Dymuniady Credadyn. Gan Sion Wyn ... ......274 Ton,—" Rhagoui Filwyr Iesu." Gan David Timothy, New Quay, Aberteifi .....................375 PRIS DWY GEiNIOG DOLGELLAÜ: ARGRAFFEDICI A CHYHOKDDJ£DIG GAS JS. W. EVAK8. •A» Jfw