Hÿ* $£• ^Ç* ♦§• Nÿ* flg* MJ* Hg* fç* >Ç* MJ* >Ç* 4Ç* ÍÇ* tÇ* "*§* *S* "i* *S* *S-* T LLADMERYDD: Cçlcbörawn st gsaol Sabbotbol, DAN OLYGIAETH Y PARCHN J. M. JONES, Caerdydd, EVAN DAVIES, Trefriw, D. JENRINS. Ysw., Mus. Bac. (Cantab) «g> *g« <« tfy >$« >fr >g« >$» Mg« »ỳ tỳ ♦$» tfr >g» >fr >g- »fr <■ tŷ *g« >fr fo >g. 4» 4» Cyf. viii. MEDT, 1892. Rhif. 93. CYNWYSIAD:— Y Llythye at yr Ephesiaid. Gan y diweddar Barch. D. Charles Davies, M.A., Trefecca.....257 . Araeth ar Natur Eglwys : " Edifarha a gwna y gweithredoedd cyntaf." Gan y Parch. J. M. Jones, Caerdydd..................263 Yr Ysgol Haf yn Rhydychain. Gan y Parch. John Owen, Wyddgrug.............. 270 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol:— Yr Epistol at y Galatiaid. Gan y Parch. Evan Davies, Trefriw . . . , .......>» . . . .«.274 Llyfr Esodus. Gan y Parch. J. M. Jones, Caerdydd, ....<................281 PWYLLGOR UND£B YR YSGOL SABBOTHOL . ... . 284 Barddoniaeth—-Cathl ar y Tymorau. Gan Ieuan o Leyn. Emyn—-Mesur 8.7. Dwbl. Gan John Atíâms, Fochriw .................. 287 Ton—Hen Aiaw 8.8.8.6. Llin. Wedieichynganeddu gan O. Griffith (Eryr Eryri) ............ 288 PRI8 DWY GEiMOG DOLGELLAU: AROBAFFSDia A CHTHOEDDEDIG GAN E. W. EVAN8. ..». ,J>- ^». ..»_ A * ■ » ■ -* ■-•- ■ ■•--» .M ..» ..« .M. .M .'m .» m