Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

I fcj tJÊ- ìJ- tJ- tA- i3— iJ. t^>a |ir*a iflm ti*m üfc li^L Ii^m IÍ& jJffiÉ if*a t^fc ÌIBft it^m '•%*" *■>• frjr 'íjr '>^ 'tt 'í» '^i 'l» 'Tk nl> - » <p * * '^> <>"l> '^ 'TJ îT LLADMERTDD:* $ Cslcbgrawn #r $0001 Sabbotbol I» ỳ DAN OLYGIAETH Y ,£, | PARCHN. J. M. JONES, Caerdydd, | | EYAN DAYIES, Trefriw, | f A + | D. JENRINS, Ysw., Mus. Bac. (Cantab) | f . * I Cyf. vüi. MAI, 1892. Rhif. 89. * f CYNWYSIAD:- f «$» Y Llythyr at yr Ephesiaid. Gan y diweddar «|» Ì ä " Barch. D. Charles Davies, M.A., Trefeeca.....129 «i» T * Pregethwyr a Phregethaü. Gan Mr. D. Davies, f | Ton, Ystrad.........r ......... . 136 f «$• Pedr ac Ioan, Actau II Gan'y Parch. William «£ $ Jones, Aberystwyth . . ', ,.......... . . 142" 4? T AWGRYMIADAU I ATHRAWON AM Y MODDION GoREÜ J T i Gyfranu Addysg yn yr Ysgol Sül. Gan y T A Parch. W. Wynn Davies, Bolton ... ( ..... 146 T 4 Gwersi Undeb yr Ysgolion]Sabbothol:— «|» $ Yr Epistol at y.Galatiaid ............. 149 Ỳ f Llyfr Exodus...................155 ' «fr **» «ît 4, Y Cnawd a'r Ysbryd. Gany Parch. John JonesY 159 T 4» ^^^^b^^^^^_______ì_________^J^^U^________ •$• T PRI8 DWY GEiNIOG. í DOLGELLAU: ABGBAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG_GAN. E. W. EYANS. ImI hrfc Üfci '■^■- *»*- Ib *-^- lr*M ty*a idLi Ir^ia Ir^ li^ kPm H&> ti*^ Al^ yr^ ÌMB» tfato ! ™ '" ti V *ír V *Sr- ti "5r *V 'tt *V tt "5> *" *" "S *Sr *Sr "5r