Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

1Y LLÁMERYDD:! t (X\?lcbötavvn yr î^sgol Sabbotbol i T ¥ •g. DAN OLYGIAETH Y ^. $ PARCHN. J. M. JONES, Caerdydd, | | EVAN DAVIES, Trefriw, | ■Sr a •$• | D. JENKINS. Ysw., Mus. Bac. (Cantab) $ »|, «Jr» 4, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^»^^'^»^*^^*^ t ¥ Cyf. viii. CHWEFROR. Rhif. 86. f f CYNWYSIAD:— f «$• Y Llythyr at yr Ephesiaid. Gan y diweddar 4* ^, Barch. D. Charles Davies, M.A., Trefecca.....33 •£ ^ Ymweliad a Yesuyius. Gan Dyfed ........39 «|» ỳ, Bereaid Cymru. Gan y Parch. W. Roberts, Llanrwst 44 «^» ù, Y Diweddar Barchedig Hügh Jones, Dinorwig. j» I Gan E. D................. . ......46 I î Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol :— î T Yr Epistol ar yr Hebreaid .............49 T T Nodiadau ar Genesis................ 58 T J HoLIADAU AR FaES LlaFUR Y DOSBARTHIADAU ? f - IEUANGAF..................... . 59 f f Barddoniaeth :—Yr Ysgol Sabbothol a'i Thrysorau. f T Gan E. H., Manceinion. Yr Ysgol Sabbothol. Gan 62 T T M. James, Capel Isa. Crist yn tawelu'r ystorm. 4* ¥ * Gan John Adams, Coleg Trefecca.........62 T ¥ N0DIADAU AR LYFRAU :-—r •$• T Enoc Huws.....................63 •£ •|» Ton.—Mae'rjjfaner i fyny. Gan Mred. Morgan, Carno. 64 $» ¥ PRIS DWY GEiNlOG. T DOLGELLAU: AROBArFEDia A CHYHOEDDEDIG GAN E. W. EVAKS. iX iJ>- iJ- tJ^ iJ- iJ>- >J^ t^L .3- lJ- »J>- A »J^ ti*» n*^ i|^L jJL y^a dfc w» iç» *ç» »«;• >5* i%« »%• .■£• »■>• '■»■ '^" 'v '^ 'v *%r pv v fs v