Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Steámerüál Cyf. III. AWST, 1887. Rhif 32 Y LLYTHYE AT YR EPHESIAID. GAN Y PARCH. D. CHARLES DAYIES, M.A., BANGOE RHIF XXXII. " A chwithau a fywhaodd efe, pan oeddycli feirw mewn eamweddau a pliecli- odau ; yn y rliai y rliodiasoch gynt yn ol helynt y hyd hwn yn ol tywysog llywodraeth yr awyr, yr yshryd sydd yr awrhon yn gweithio yn mhlant an- ufudd-dod. Ymysg y rhai hefyd y hu ein hymarweddiad ni oll gynt yn cliwant- au ein cnawd, gan wneuthur ewyllysiau y cnawd a'r meddyliau ; ac yr oeddym ni wrth naturiaeth yn blant digofaint, megis eraill. Eithr Duw, yr hwn sydd gyfoethog o drugaredd, oherwydd ei fawr gariad trwy yr hwn y carodd efe ni. Ié', pan oeddym feirw mewn camweddau, a'n cyd-fywhaodd ni gyda Christ, trwy ras yr ydych yn gadwedig."—Eph. ii. 1—5. Y raae neillduolrwydd yn null cyffredin Paul o ysgrifenu, o?r liwn y ceir un esiampl yn niwedd y benod o'r blaen, ac esiampl arall yn neclireu y benod hon. Y mae yn ysgrifenydd trefnus; y mae ganddo amcan mewn golwg; ac y mae ei sylwadau yn gysylltiol i gyraedd yr amcan hwnw. Er ei fod yn drefnus, nid oedd yn gaethwas i drefn wrtli ysgrif- •enu, mwy nag yr oedd mewn caetliiwed i ddeddf wrth fyw, ac am hyny y mae yn ymddangos yn annhrefnus. Pan y mae yn gwneutlmr sylw yn llinell ei ymresymiad, sydd yn taro archwaeth ei feddwl, y mae yn rhedeg y sylw hwnw oddiar linell ei ymresymiad i ganol pynciau eraill. Ond y mae bywyd ei galon yn rhedeg yn y sylwadau hyn, fel yn y sylwadau sydd yn fTurfio y rhediad. Y mae gan bren ei gŷff, ac y mae ganddo ei gangenhau yn saetlm o liono ar y ddeliau ac ar yr aswy ; ond y mae y bywyd sydd yn y bôn yn rhedeg yn gyffelyb trwy yr holl ganghenau. Y mae pob epistol o eiddo Paul yn bren, y mae y gwreiddyn yn enaìcl Paul ei hun, ac y mae bywyd y pren yn yr Ysbryd Glân sydd yn pres- wylio ynddo. Bôn neu gŷff y pren yw y sylwadau a wneir gyda golwg ar amcan yr ysgrifenydd ; y canghenau yw y sylwadau sydd yn troi o'r naill du at faterion eraill. Y mae yr Ysbryd Glân sydd yn fywyd yn Paul, yn nôdd mor bur yn y canghenau ag ydyw yn y pren ; y mae yn fywyd yn y â'eiriau sydd rhwng cromfachau fel yn y geiriau sydd tu allan iddynt. Pan