Skip to main content

Cyf. I. CflttlHFHOS, 1901. Hhif 11. DELFRYDAU CREFYDDOL GALLU GWBDDI. HjDRYCHWN ar gymylau llawn o drugaredd a gras, a gwelwii oddi- wrthynfc hwy yn amlwg iawn mor helaefch ac eang y gall fod cylch bendith- ion ein gweddiau. Pwy all ddywedyd hanes, neu ddilyn symudiadau y cwmwl draw, sy'n ehedeg mewn goleuni a gogoniant yn groes i'r awyrgylch; neu ddywedyd o ba ffynonell y llanwyd ei fynwes a gwlybwr, yr hwn y mae efe yn ei dywallt drachefn ar y ddaear? Feallai, er ei fod yn bresenol yn ymsymud uwchben meusydd gwTteith- iedig a phentrefi aneddol, fod ei drysor a'i gyflawnder ef wedi eu tynu mewn rhan o'r ffynon fechan a gysgodid gan ddail y coed yn ngbanol y fforest fawr, lk> ni syllwyd arni erioed gan lygad dynol, Mewn dystawrwydd unigol, y ffynon fech- an hono a gyflawnodd ei gwaith er paro- toi i fendithio y tiroedd draw, a lonant ar ol hyny dan y oawodydd bendithlawn a ffrwythlon. Ac onid felly y nrae yn bod mewn cysylltiad a thywalltiad yr ysbrydP Yehydig wyddom ni yn aml am gychwyn- ìad dirgelaidd y gwlith a'r gwlaw ysbryd- ol Dichon mai yn nirgelfa, y babell dylawd ar ael y bryn, neu yn y dyffryn draw yn nyfnder y galon ostyngedig,*y mae y gwaith o eiriol yn enw Crist yn cael ei gario yn mlaen, mewn atebiad i'r hyn y mae Ysbryd G-lan Duw yn disgyn arnom ni a'n hiliogaeth, ar lafur y pregethwr selog a'i athraw ffyddlawn, ac ar galonau y paganiaid pell wrth wrandaw y newydd- ion da, i)€8 y mae yr anialwch a'r anghy- faneddle yn llawenychu o'u plegyd, a'r d'.fi'aethwch hefyd a orfoledda ac a fiod- r. fel 'rhoijn. "Byddaf fel gwlith i Is- ■>.el," medd Duw. "Efe a flodeua fel y hli ac a leda ei wraidd megis Libanus.'' Af meddai yr un Duw drachefn, 1<A "he\TCh wybod fy mod i yn nghanol Israel, ac mai myfi yw yr Arglwydd eich Duw, 'io nid neb arall; a'm pobl i nis gwarad- wyddir byth, a bydd ar ol hyny y tywallt- af fy ysbyrd ar bob cnawd." Y mae pob cefnogaeth i'r eglwys i weithio a disgwyl llwyddiant uniongyrchol oddiwrth Dduw, yr Hwn sydd wedi ei addaw. Ac y mae adcîewidion Duw yn le ac yn Amen yn yr Arglwydd Iesu. Mae aelodau cwerylgar yn gwneyd mwy o ddrwg i eglwys D<Juw nag un anffyddiwr, oblegyd y maent yn dychrynu i ífwrdd y Golomen nefol, a beth yw eglwys heb Ytbiyd Dsir. Mae Duw yn aml yn tori'r pydew er mwyn eim tynu i'r ffynon. Y mae Efe yn difa y cicaion er mwyn i ni ei wneuthui Ef yn gysgod i ni.—■R. M. McCheyn«.